Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus

Tarkastuskäytännöt koskevat niin uudisrakennusta, kiinteistön laajennus- ja muutostöitä kuin myös saneerauksia.


Hyväksytyn kvv-työnjohtajan on oltava paikalla jokaisessa suoritettavassa tarkastuksessa, ellei kvv-tarkastajan kanssa ole muuta erikseen sovittu. Kvv-työnjohtajalla on oltava leimatut kvv-suunnitelmat mukanaan kaikissa kvv-tarkastuksissa.


Jokaisesta tarkastuksesta tehdään katselmustodistus, johon merkitään myös annetut huomautukset. Alkuperäinen katselmustodistus ja yksi kopio annetaan kentällä kvv-työnjohtajalle. Yksi kappale jää Keravan Vesihuollon arkistoon.


Ennen viemäreiden peittämistä

Rakennuksen ulkopuolisten viemäreiden ja rakennuksen sisäpuolisten maanvaraisten pohjaviemäreiden asennukset tulee tarkastuttaa ennen viemäreiden peittämistä.


Painekoe

Rakennustöiden edistyessä suoritetaan vesijohtojen painekoekatselmus, joka pientaloissa voidaan tehdä myös käyttöönoton yhteydessä. 


Käyttöönotto- eli muuttotarkastus

Ennen lopputarkastusta tehdään useimmissa kohteissa käyttöönotto- eli muuttotarkastus. Tarkastus voidaan pitää silloin, kun rakennuksessa on asennettuna toimintakuntoon suihku, WC-istuin ja keittiön vesipiste (allas, sekoitin, viemäröinti ja kaapiston alapuolinen vesieristys). 


Ulkopuolisista viemäreistä tulee olla toimintakunnossa jätevesiviemäröinti ja perusvesien poisjohtaminen. Mikäli rakennustöiden aikana on poikettu alkuperäisistä leimatuista kvv-suunnitelmista, tulee suunnitelmat päivittää vastaamaan toteutusta (ns. tarkepiirustukset) ja toimittaa Keravan Vesihuoltoon ennen muuttotarkastuksen tilaamista.


Keravan vesihuollon käyttöönotto- eli muuttotarkastus tulee olla hyväksytysti suoritettuna, ennen rakennusvalvonnan muuttotarkastusta. ​


Lopputarkastus

Lopputarkastus on vuorossa, kun kaikki työt on kvv-suunnitelmien mukaisesti tehty sekä piha-alue on kaivojen kohdalta lopullisessa pinnoituksessa ja tasossa. Lisäksi kaikkien aikaisemmissa tarkastuksissa ja lupakuvien käsittelyssä annettujen vaatimusten tulee olla toteutettu.


Kaikkien viemärikaivojen kansien (poisluettuna salaojakaivot) on lopputarkastuksessa oltava auki. Keravan Vesihuollon lopputarkastus tulee olla hyväksytysti suoritettuna, ennen Keravan Rakennusvalvonnan lopputarkastusta. Lopputarkastukset on suoritettava 5 vuoden sisällä rakennusluvan myöntöpäätöksestä.


Kvv-tarkastusten ajanvaraus

Tarkastusaika tulee tilata riittävän ajoissa Keravan vesihuollon asiakaspalvelusta, puh 040 318 2275. Kvv-työnjohtajan tulee olla paikalla tarkastuksissa. 

Päivitetty 06.05.2020 klo 11:20