Rakentaminen, valvonta ja katselmukset

​Vastuu rakennustyövaiheiden suorituksista ja niiden tarkastuksesta jää pääosiltaan rakennuttajan vastuulle ja tehtäväksi. Rakentamista koskevassa aloituskokouksessa nimetyt sekä mahdollisesti rakennusluvassa määritellyt rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastukset rakennustyömaalla pidettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 


Työmaan viranomaisvalvonta ei ole jatkuvaa ja kaiken kattavaa rakennustyön suorituksen valvontaa, jolla pyrittäisiin varmistamaan se, että rakennustyö kaikilta osin tulee oikein suoritetuksi ja että sen tuloksena syntyisi hyvä rakennus. Viranomaiskatselmuksiin on käytettävissä vain rajallinen aika ja niitä suoritetaan vain rakennuslupapäätöksessä määrätyissä työvaiheissa vastaavan työnjohtajan pyynnöstä. 


Ensisijaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä onkin yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia säädösten noudattamisesta seuraamalla aloituskokouksessa määrättyjen vastuuhenkilöiden ja työvaiheiden tarkastajien toimintaa ja tarkastusasiakirjan käyttöä. 


Pientalojen rakennuslupapäätöksessä on yleensä kirjattu seuraavat tehtävät työt, tarkastukset ja katselmukset:

  • Aloituskokous
  • Rakennuksen paikan merkitseminen
  • Pohjakatselmus
  • Sijaintikatselmus
  • Rakennekatselmus
  • Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastus
  • Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus
  • Sähköasennustöiden tarkastus
  • Osittainen loppukatselmus (rakennuksen käyttöönottokatselmus)
  • Loppukatselmus

Lisätietoja töistä, tarkastuksista ja katselmuksista löydät Katselmukset-verkkosivuilta.

Päivitetty 11.05.2020 klo 11:06