Rakentamisen luvat, ohjeet ja lomakkeet

​Keravalla rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.


​Ennakkoneuvonta

Lupapiste.fi -palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva luvanhakija saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta. 


Neuvontapalvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.


Lupamaksut

Rakennusvalvonnan tarkastus - ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista päättää Keravan tekninen lautakunta. Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupahakemuksen päätöksenantopäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.

1.5.2015 voimaan tulleet maksut: Taksa 2015

1.8.2022 voimaan tulleet maksut: Taksa 2022

Taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.


Luvan hakeminen

Lupapiste.fi -palvelussa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa.

Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.


Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta useille eri tahoille. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.


Tutustu Lupapiste.fi -ohjeeseen ja keravalaisiin lisäohjeisiin sekä pikaoppaaseen Lupapisteen käyttöön.


Luvan myöntäminen

Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävänä julkipanolistan muodossa kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakaari 11. Lista on esillä oikaisu- tai valitusajan. Lisäksi päätökset julkaistaan Keravan kaupungin kuulutukset-sivulla (etsi rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista).

 

Myönnettyyn lupaan voidaan tyytymättömyyttä esittää asiaa koskevalla oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista. Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus. Tutustu ohjeeseen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Päivitetty 26.07.2022 klo 06:32