Luovutettavat tontit

Kaupunki tarjoaa asumiseen kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja. Omakotitalotontteja vuokrataan ja myydään omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Kerrostalo- ja rivitalotontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan ammattimaiseen rakentamiseen.


Lisäksi kaupunki tarjoaa erilaisia tontteja yrityskäyttöön. Lisätietoja yritystonttien sijainnista, rakennusoikeudesta, myyntihinnasta sekä muista ominaisuuksista löydät yritystontti- ja toimitilarekisteristä


Ota yhteyttä

Kerrostalo-, rivitalo- ja yritystontit:
Vs. kaupungingeodeetti Mirka Härkönen, puh. 040 318 2954, mirka.harkonen@kerava.fi 


Omakotitontit:

Maankäyttösihteeri Heli Lehto, puh. 040 318 2389, heli.lehto@kerava.fi 


Asuntomessutontit:
Jokilaakson Kivisillasta tulevalta asuntomessualueelta on vapautunut muutamia tontteja. Toinen tonttihaku pidetään 1.8.-9.9. Lisätietoa: Tonttihaku | Kerava 2024 | Asuntomessut, asuntomessut@kerava.fi

Parhaiten tavoitat messuprojektin yhteisestä sähköpostista asuntomessut@kerava.fi

Projektikoordinaattori Ida Kivialho, puh. 040 318 2943, ida.kivialho@kerava.fi
Projektipäällikkö Sofia Amberla, puh. 040 318 2940, sofia.amberla@kerava.fi
Viestinnän asiantuntija Eeva-Maria Lidman, puh. 040 318 2963, eeva-maria.lidman@kerava.fi


Luovutettavat tontit

Asuntomessualue Jokilaakson Kivisilta
Asuntomessut pidetään vuonna 2024 hienoilla sijainnilla Keravan kartanon ja Keravanjoen maisemissa, vain reilun kymmenen minuutin kävelymatkan päässä asemalta. 

Seuraa tiedottamista hakuprosessista sekä katso lähtötietoja alueesta ja tonttihaun kriteereistä Asuntomessujen sivulta.

Jokilaakson Kivisillasta tulevalta asuntomessualueelta on vapautunut muutamia tontteja. Toinen tonttihaku pidetään 1.8.-9.9. Lisätietoa: Tonttihaku | Kerava 2024 | Asuntomessutasuntomessut@kerava.fi


Kytömaan alueelta on vapautunut yksi omakotitontti luovutukseen  TONTTI ON VARATTU

Luonnonläheinen Kytömaan pientaloalue sijaitsee Keravan pohjoisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta.

Tontin voi joko ostaa tai vuokrata ja hakijan tulee olla tontin loppukäyttäjä, joka ei ole ostanut tai vuokrannut Keravan kaupungilta tonttia vuoden 2012 jälkeen.

Kaupunki perii varausmaksun, joka on 2 000 euroa ja se on osa tontin kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli tontinsaaja ei allekirjoita kauppakirjaa/vuokrasopimusta.

Alla luovutettava tontti kartalla, asemakaava määräyksineen, lista tontin hinnasta, koosta ja rakennusoikeudesta, rakentamistapaohje, rakennettavuusselvitys sekä kairaustulokset tonttien rakennusalojen keskeltä. Kaavamääräykset menevät rakentamistapaohjeen edelle.

Tontin sijainti kartalla

Tontin koko, hinta ja rakennusoikeus

Voimassa oleva asemakaava määräyksineen

Rakentamistapaohje

Rakennettavuusselvitys

Pohjatutkimuskartta sekä diagrammit

Hakemus


Kaskelan alueelta on vapautunut yksi omakotitontti luovutukseen  TONTTI ON VARATTU

Kaskelan pientaloalue sijaitsee maalaismaisemassa Keravan koillisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta.

Tontin voi joko ostaa tai vuokrata ja hakijan tulee olla tontin loppukäyttäjä. Kaupunki perii varausmaksun, joka on 2 000 euroa ja se on osa tontin kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli tontinsaaja ei allekirjoita kauppakirjaa/vuokrasopimusta.

Kaskelan pientaloalueen länsipuolella, Lahden tien varrella olevan uuden Koivulan työpaikka-alueen maarakennustyöt (kallion räjäytys, louhinta ja murskaus) ovat alkaneet 2021 ja kestävät joitain vuosia. Tontinostaja/-vuokraaja hyväksyy maanrakennustöistä aiheutuvan väliaikaisen ympäristöhaitan.

Alla luovutettava tontti kartalla, asemakaava määräyksineen, lista tontin hinnasta, koosta ja rakennusoikeudesta, rakennettavuusselvitys sekä kairaustulokset tonttien rakennusalojen keskeltä.

Tontin sijainti kartalla

Tontin hinta,koko ja rakennusoikeus

Voimassa oleva asemakaava määräyksineen

Rakentamistapaohje

Rakennettavuusselvitys

Pohjatutkimuskartta sekä kairausdiagrammit

HakemusPohjois-Kytömaa

Pohjois-Kytömaan luonnonläheinen pientaloalue sijaitsee aivan Keravan pohjoisrajalla, noin kolmen kilometrin päässä Keravan asemalta. Kauppa, päiväkoti ja koulu ovat kahden kilometrin säteellä. Alueelle on suunniteltu rivitaloja ja omakotitaloja. Tontit ovat luovutuksessa vuoden 2023 aikana

Tutustu Pohjois-Kytömaan lainvoimaiseen asemakaavaan ja kaavamääräyksiin.  


Ohjeet jatkuvassa haussa olevan tontin hakemiseksi

  • Hakija täyttää kaupungin verkkosivuilta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen postitse tai sähköpostitse lomakkeessa näkyvään osoitteeseen.
  • Kaupunkisuunnittelujohtaja tekee myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti viipymättä hakemuksen saavuttua ja päätös toimitetaan hakijalle. Päätösotteen mukana tulee hakijalle lasku varausmaksun (2 000 euroa) maksamiseksi. Maksuaikaa on noin kolme viikkoa päätöksen nähtävillä olosta. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti-/vuokrauspäätös raukeaa.
  • Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.
  • Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta on maksettava / vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään myynti- / vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.
  • Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.
  • Tontilla voi omalla kustannuksellaan tehdä maaperätutkimuksia, kun varausmaksu on maksettu.
  • Rakennuslupaa voi hakea aiemminkin, mutta sen saa vasta, kun on ostanut tontin tai vuokra-aika on alkanut.
  • Jos hakija haluaa ensin vuokrata tontin ja myöhemmin ostaa sen, se on mahdollista. Kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan, eikä maksettuja vuokria hyvitetä kauppahinnasta.
  • Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta / vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.
Päivitetty 05.09.2022 klo 07:20