Luovutettavat tontit

Kaupunki tarjoaa asumiseen kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja. Omakotitalotontteja vuokrataan ja myydään omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Kerrostalo- ja rivitalotontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan ammattimaiseen rakentamiseen.


Lisäksi kaupunki tarjoaa erilaisia tontteja yrityskäyttöön. Lisätietoja yritystonttien sijainnista, rakennusoikeudesta, myyntihinnasta sekä muista ominaisuuksista löydät yritystontti- ja toimitilarekisteristä


Ota yhteyttä

Kerrostalo- ja rivitalotontit: Kaupungingeodeetti Tiina Hartman, puh. 040 318 2356, tiina.hartman@kerava.fi
Omakotitontit: Maankäyttösihteeri Heli Lehto, puh. 040 318 2389, heli.lehto@kerava.fi
Yritystontit: Yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leino, puh. 040 318 2588, pirjo.leino@kerava.fi


Luovutettavat tontit

Kytömaan Raivaajankadulta haettavana 11 omakotitonttia ja yksi rivitalotontti

Luonnonläheinen Kytömaan pientaloalue sijaitsee Keravan pohjoisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan asemalta. Kauppa, päiväkoti ja koulu ovat kahden kilometrin säteellä. Alue on pääosin tasaista metsämaata. Kytömaan asuinalue tulee laajentumaan lähivuosina uudella Pohjois-Kytömaan pientaloalueella.

Keravan kaupunki luovuttaa Raivaajankadun varrelta 11 omakotitonttia sekä yhden rivitalotontin.  Tonttien hakuaika on 5.11.klo 16 saakka.

Tonttia voi hakea yksityishenkilö, joka ei ole ostanut tai vuokrannut tonttia Keravan kaupungilta v.2014 jälkeen. Hakija voi saada vain yhden tontin ja mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja arvotaan. Mikäli rivitalotonttiin on useampia hakijoita, kaupunkisuunnittelujohtaja valitsee tontinsaajan parhaiden suunnitelmien perusteella siten, että alueelle syntyy monipuolista ja laadukasta asumista.

Kaupunki perii varausmaksun, joka on 2000 euroa ja se on osa tontin kauppahintaa/ ensimmäisen vuoden vuokraa. Kauppakirjat/vuokrasopimukset tonteista tulee allekirjoittaa 31.12.2021 mennessä. 

HUOM! Alue on vielä työmaa-aluetta. Jos haluat vierailla alueella, niin olethan ensin yhteydessä vastaavaan työjohtajaan Juha Asikaiseen p. 040 318 2884 tai juha.asikainen@kerava.fi

Alla tietoa luovutettavista tonteista:Kytömaan pientaloalueelta on vapautunut yksi omakotitontti hakuun  TONTTI VARATTU

Luonnonläheinen Kytömaan pientaloalue sijaitsee Keravan pohjoisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan asemalta. Kauppa, päiväkoti ja koulu ovat noin kahden kilometrin säteellä.

Tonttia voi hakea vain yksityishenkilö, joka ei ostanut tai vuokrannut Keravan kaupungilta tonttia vuoden 2012 jälkeen. Kaupunki perii varausmaksun, joka on 2 000 euroa ja se on osa tontin kauppahintaa/ensimmäisen vuoden vuokraa.


Kytömaa III –alueen rivitalotontit
Kaupunki luovuttaa alueelta 6 rivitalotonttia. Tontit ovat jatkuvassa haussa. Tontit luovutetaan hakijoille, jotka esittävät parhaat hyväksyttävät, sitovat suunnitelmat tonttien toteuttamisesta. Tontit luovutetaan ainoastaan ara -vuokra-asunto-, ara-asumisoikeusasunto- tai omistusasuntotuotantoon. Katso lisätietoja rivitalotonttien luovutuksesta.


Ohjeet jatkuvassa haussa olevan tontin hakemiseksi

  • Hakija täyttää kaupungin verkkosivuilta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen postitse tai sähköpostitse lomakkeessa näkyvään osoitteeseen.
  • Kaupunkisuunnittelujohtaja tekee myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti viipymättä hakemuksen saavuttua ja päätös toimitetaan hakijalle. Päätösotteen mukana tulee hakijalle lasku varausmaksun (2 000 euroa) maksamiseksi. Maksuaikaa on noin kolme viikkoa päätöksen nähtävillä olosta. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti-/vuokrauspäätös raukeaa.
  • Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa, mutta sitä ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.
  • Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta on maksettava / vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään myynti- / vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.
  • Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.
  • Tontilla voi omalla kustannuksellaan tehdä maaperätutkimuksia, kun varausmaksu on maksettu.
  • Rakennuslupaa voi hakea aiemminkin, mutta sen saa vasta, kun on ostanut tontin tai vuokra-aika on alkanut.
  • Jos hakija haluaa ensin vuokrata tontin ja myöhemmin ostaa sen, se on mahdollista. Kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan, eikä maksettuja vuokria hyvitetä kauppahinnasta.
  • Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta / vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.
Päivitetty 30.09.2021 klo 13:40