Rajankäynti ja rajannäyttö

​Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai kiinteistöjen välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan kiinteistön omistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajankäynti.  Rajankäynti voidaan tehdä myös sellaisen viranomaisen, yhteisön tai muun henkilön hakemuksesta, jonka toimenpiteen vuoksi rajankäynti on tullut tarpeelliseksi. Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa, joka kestää noin 3 kk. 


Kiinteistönmääritystoimituksen hakeminen rajankäyntiä varten

Rajankäyntiä varten kiinteistönmääritystoimituksen voi hakea sähköisellä hakemuslomakkeella Kiinteistötoimitushakemus (suomiviestit.fi) tai tulostamalla paperisen hakemuksen.


Kiinteistönmääritystoimituksesta peritään taksan mukainen maksu. Kustannukset jakautuvat asianosaisten maksettaviksi heidän toimituksesta saamansa hyödyn mukaan, jolleivat asianosaiset jakamisesta toisin sovi. 


Rajannäyttö
Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken erimielisyyttä eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen merkitä maastoon, voi maanomistaja tilata rajannäytön. Tällöin rajapyykin sijainti merkitään puupaaluin tai merkintämaalilla.  

Rajannäyttö tilataan paikkatietopalveluilta sähköpostitse osoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi 


Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset:

Tontti-insinööri Hilma Ruoho
puh. 040 3182345
hilma.ruoho@kerava.fi
mittauspalvelut@kerava.fi

Päivitetty 21.04.2021 klo 10:22