Adoptio

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Adoptiosuhde on purkamaton. Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvontaa.

Keravan kaupunki ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä. 

Adoptiotyötä säätelevät laki lapseksiottamisesta sekä kansainväliset sopimukset.

Päivitetty 04.02.2022 klo 15:05