Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tukee yli 18-vuotiaiden keravalaisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa haasteissa ja hankaluuksissa. Sosiaalialan ammattilaiset, sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, palvelevat sinua.

megan-lewis-204933_vapaasti käytettävä kuva_unsplash.jpg

Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos

-  tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun

-  olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi

-  elämäntilanteesi on muuttumassa tai muuttunut ( esim. ero, yhteenmuutto, lapsen syntymä)

-  tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa

-  päihde- tai peliriippuvuus haittaa arjessa selviytymistä

-  mielenterveysongelmat haittaavat arjessa selviytymistä

-  olet velkaantunut

-  sinua on kohdannut äkillinen kriisi (esim. häätö, ero tai taloudellinen ahdinko)

-  tarvitset neuvontaa vuokra-asunnon hankkimisessa tai asumisen turvaamiseksi

-  tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea

 

ASIAKASPALVELU

Sosiaalipalveluiden yleinen neuvontanumero

p. ( 09 ) 2949 2610
ma - to klo 8.00 - 15.00 
pe ja juhlapyhien aattoina 8.00 - 13.00

Aikuissosiaalityön päivystys
p. 0403184266
ma - to klo 8.00 - 15.00
pe ja juhlapyhien aattoina klo 8.00 - 13.00

Soita päivystykseen mikäli kyseessä on:

 • kiireellinen sosiaalityön tai- ohjauksen tarve
 • sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot työikäisten ja ikäihmisten tuen tarpeen arvioimiseksi
 • aikuissosiaalityön konsultaatio.


AJANVARAUS 


HUOM! Puhelinajoista on luovuttu 1.9.2019. Jatkossa puheluihin vastataan virka-aikaan asiakastapaamisten lomassa. Huomioithan myös, että aikuisten sosiaalipalveluiden tiimien ikärajat ovat muuttuneet.


Nuoret  18 - 29-vuotiaat

Uudet asiakkaat kirjainjaon mukaisesti sosiaaliohjaajalle

 • sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2044 sukunimen mukaan A - K
 • sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2604 sukunimen mukaan L - Ö
Sosiaalityön asiakkaat ja ulkopaikkakuntalaiset jälkihuoltonuoret
 • sosiaalityöntekijä puh. 040 318 2218

 Aikuiset  30-vuotiaat ja sitä vanhemmat

 Uudet asiakkaat kirjainjaon mukaisesti sosiaaliohjaajalle

 • sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2448, sukunimen mukaan A - K

 • sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2672 sukunimen mukaan L-Q
 • sosiaaliohjaaja puh. 040 318 4259 sukunimen mukaan R - Ö
 • sosiaalityöntekijä puh. 040 318 2206, sukunimen mukaan A-L
 • sosiaalityöntekijä puh. 040 318 3547, sukunimen mukaan M-Ö

 


Maahanmuuttajat

 • maahanmuuttososiaalityöntekijä puh. 040 318 2572
 • maahanmuuttajakoordinaattori puh. 040 318 2615
 • maahanmuutto-ohjaaja puh. 040 318 2683
 • maahanmuutto-ohjaaja puh. 040 318 2764


Työttömät


Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYP - sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2600  / palvelee kaikkia ikäryhmiä


Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kotona asumista tukevat palvelut


Palveluohjaus puhelimitse arkena kello 9 - 14

 • Kuntoutusohjaaja puh. 040 318 3235
 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 4859


SOSIAALINEN LUOTOTUS

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Keravalla vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuehtoista luottoa. 

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että hakijalla on oltava säännölliset palkkatulot tai pysyvä eläke, jotta luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemuksen hetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta. Lue lisää sosiaalisesta luototuksesta täältä.

Sosiaalisen luototuksen sosiaaliohjaaja puh. 040 318 276

TALOUS- JA VELKANEUVONTA

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusaputoimistojen
järjestettäväksi. Jatkossa voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu-valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html,
jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Lähimpinä olevat oikeusaputoimistot ja niiden sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2019
alkaen:

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto (Hyvinkää)

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto (Vantaa)

Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.


TÄYTÄ LOMAKE

Täytyä lomake mikäli sinulla on huoli toisen henkilön sosiaalihuollon palvelujen tai tuen tarpeesta.

LOMAKE: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi


PERUSTOIMEENTULOTUKI

Perustoimeentulotuen käsittely ja myöntäminen tapahtuu Kelassa.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään ja myönnetään kunnassa.

Sosiaalityönä annetaan sosiaaliturvaan, elämänhallintaan ja psykososiaalisiin pulmiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, tehdään palvelutarpeen arviointia, verkostotyötä ja kotikäyntejä. 

Lue lisää täältä

 


Päivitetty 19.05.2020 klo 16:43