Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tukee yli 18 vuotiaiden keravalaisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa haasteissa ja hankaluuksissa. Sosiaalialan ammattilaiset: sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat palvelevat sinua.

megan-lewis-204933_vapaasti käytettävä kuva_unsplash.jpg

Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos

-  tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun

-  olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi

-  elämäntilanteesi on muuttumassa tai muuttunut ( esim. ero, yhteenmuutto, lapsen syntymä)

-  tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa

-  päihde- tai peliriippuvuus haittaa arjessa selviytymistä

-  mielenterveysongelmat haittaavat arjessa selviytymistä

-  olet velkaantunut

-  sinua on kohdannut äkillinen kriisi (esim. häätö, ero tai taloudellinen ahdinko)

-  tarvitset neuvontaa vuokra-asunnon hankkimisessa tai asumisen turvaamiseksi

-  tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea

 

ASIAKASPALVELU

Ohjaus ja neuvonta

p. ( 09 ) 2949 2610

ma - pe klo 9.00 - 12.00.


AJANVARAUS 

Nuoret  18 - 25 vuotiaat

 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 2218, ma - to klo 13.00 - 13.45 ja pe klo 9.00 - 9,45 uudet asiakkaat, sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat.
 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2044 sukunimen mukaan A - M
 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2604 sukunimen mukaan N - Ö

Jätä viesti sosiaaliohjaajan vastaajaan tai tekstiviesti hän soittaa sinulle takaisin.

 

 Aikuiset  26 - 40 vuotiaat

 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 2206, uudet asiakkaat, sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat.

 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2448 sukunimen mukaan A - M

 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2672 sukunimen mukaan N - Ö

Puhelinaika  ma - to klo 13.00 - 13.45 ja pe klo 9.00 - 9.45.

 

Aikuiset  yli 41 vuotiaat

 • Sosiaalityöntekijä puh. 040 318 3547, uudet asiakkaat, sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat.
 • Sosiaaliohjaaja puh. 040 318 4259

Jätä viesti vastaajaan tai tekstiviesti työntekijälle hän soittaa sinulle takaisin


Maahanmuuttajat

 • Maahanmuuttososiaalityöntekijä puh. 040 318 2572
 • Maahanmuuttajakoordinaattori puh. 040 318 2615
 • Maahanmuutto-ohjaaja puh. 040 318 2683
 • Maahanmuutto-ohjaaja puh. 040 318 2764


Työttömät

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYP - sosiaaliohjaaja puh. 040 318 4265  / palvelee kaikkia ikäryhmiä


SOSIAALINEN LUOTOTUS

Sosiaalinen luotto on kunnan vakituisille asukkailleen tarjoama edullinen lainamuot. Se on tarkoitettu niille pienituloisille, joilla ei ole mahdollisuuksia saada muuta luottoa mm. luottohäiriömerkintöjen vuoksi. Lue lisää sosiaalisesta luototuksesta täältä.

Sosiaalisen luototuksen sosiaaliohjaaja puh. 040 318 2763


TALOUS- JA VELKANEUVONTA

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy Oikeusaputoimistoihin vuoden 2019 alussa

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen
järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat
31.12.2018 jälkeen.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluiden talous- ja velkaneuvonnan
työntekijät siirtyvät todennäköisesti Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistoon
Hyvinkäälle, jossa uusi osoite on Urakankatu 1 B, 2. krs, 05900 Hyvinkää.
Talousneuvojien sähköpostiosoite ja puhelinnumerot muuttuvat vuoden alusta.

Jatkossa voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Muiden
oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -
jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Lähimpinä olevat oikeusaputoimistot ja niiden sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2019
alkaen:

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto (Hyvinkää)
keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto (Vantaa)
ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.


TÄYTÄ LOMAKE

Täytyä lomake mikäli sinulla on huoli toisen henkilön sosiaalihuollon palvelujen tai tuen tarpeesta.

LOMAKE: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi


PERUSTOIMEENTULOTUKI

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017

Perustoimeentulotuen käsittely ja myöntäminen siirtyy kunnasta Kelaan 1.1.2017 alkaen.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään ja myönnetään edelleen kunnassa.

Sosiaalityönä annetaan sosiaaliturvaan, elämänhallintaan ja psykososiaalisiin pulmiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, tehdään palvelutarpeen arviointia, verkostotyötä ja kotikäyntejä.


Päivitetty 07.01.2019 klo 14:04