Keskeisten palveluiden palvelukuvaukset

Tälle sivustolle on koottu Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kilpailuttamien keskeisimpien puitesopimusten palvelukuvaukset sekä yhden Keravan kaupungin tuottaman palvelun palvelukuvaus (ikäihmisten tehostettu palveluasuminen).
 
Palvelukuvauksiin on koottu tietoa kunkin palvelun sisällöstä ja laatukriteereistä sekä palvelua koskevan puitesopimuksen voimassaoloajasta.

Ikäihmisten palvelut​

Ikäihmisten palvelut_tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus.pdf

Ikäihmisten palvelut_asumispalveluiden palvelukuvaus.pdf

Ikäihmisten palvelut_kotihoidon hoiva- ja hoitokäyntien palvelukuvaus.pdf

Kuntouttavat palvelut

Kuntouttavat palvelut_fysio-, lymfa-, puhe- ja toimintaterapiapalveluiden palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelu

Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto

Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto_ ammatillisen tukihenkilötyön palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto_avoperhekuntoutuksen palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto_nuorten ryhmämuotoisen asumisen palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto_tehostetun perhetyön palvelukuvaus.pdf

Lastensuohjelun avo-ja jälkihuolto_tuetun asumisen palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto_tukijakson palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto_valvottujen ja tuettujen tapaamisten palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_erityistason laitoshoidon palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_luvanvaraisen ammatillisen perhehoidon palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_perhekuntoutuksen palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_perustason laitoshoidon palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_vaativan laitoshoidon palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_vastaanottotoiminta-laitoshoidon palvelukuvaus.pdf

Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut_vastaanottotoiminnan toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelukuvaus.pdf

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys ja päihdepalvelut_päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden palvelukuvaus.pdf

Mielenterveys- ja päihdepalvelut_kotiin annettavien palveluiden palvelukuvaus.pdf

Mielenterveys- ja päihdepalvelut_sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaus.pdf

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut_henkilökohtaisen avun palvelukuvaus.pdf

Vammaispalvelut_kehitysvammaisten tilapäishoidon palvelukuvaus.pdf

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalveluiden hankinnan palvelukuvaus.pdf

Vammaispalveluiden asumispalvelujen palvelukuvaus (pdf 10 Mt)

Päivitetty 23.03.2021 klo 11:19