Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

Keskitetty asiakas- ja palveluohjausyksikkö antaa palveluohjausta ja -neuvontaa, palvelutarpeen arviointeja seuraavista palveluista:
 • ikäihmisten palvelut
 • omaishoidon tuki
 • mielenterveys- ja päihdepalveluiden kotona asumista tukevat palvelut
 • asumispalvelut
 • vammaispalvelut

Ikäihmisten palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi

 • Palveluohjaaja (09) 2949 3339, ma-pe kello 12.00-13.00
 • Keskitetty palvelutarpeen arviointi: p. (09) 2949 3231 ma-pe kello 8.00-9.00 ja 12.00-13.00
 • Hoitokoordinaattori, p. 040 318 4127

Omaishoidontuen palveluohjaus 

 • Omaishoidontuen palveluohjaaja p: 040 318 4038, ma-pe klo 12-13
 • Lähihoitoapu, p. 040 318 4412

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kotona asumista tukevat palvelut

 • Kuntoutusohjaaja p. 040 318 3235
 • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 4859

Vammaisten ja kehitysvammisten palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi

 • Palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmat, palveluiden järjestäminen ja viranhaltijapäätökset  vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista.
 • Sosiaalihuoltolain mukaisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ja sosiaalityö.
 • Henkilökohtaisen avun työnantajien ohjausta ja neuvontaa.
 •  Asiakkaat A-L
  • Sosiaalityöntekijä,  Marjut Laaksonen (23.10 alkaen), p. 040 318 2464,

   puhelinaika asiakkaille ma-pe klo 8.30-9.30
   Tavattavissa vain ajanvarauksella
 • Asiakkaat M-Ö
  • Sosiaalityöntekijä Kirsi Forsström (4.9.17 alkaen)  , p. 040 318 2598,
   puhelinaika asiakkaille ma-pe klo 8.30-9.30 
   Tavattavissa vain ajanvarauksella

 

 • Kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmat, palvelujen järjestäminen sekä viranhaltijapäätökset kehitysvammalain mukaisista palveluista
     • Sosiaaliohjaaja (kehitysvammahuolto), Hanna Kurtti, p. 040 318 2133,
      puhelinaika asiakkaille ma-pe klo 8.30-9.30
      Tavattavissa vain ajanvarauksella.

 

 • Vammaisten asiakaspalvelu ja vammaispalvelupäätösten toimeenpanoon liittyvät asiat, kuten laskujen maksut ja taksikorttiasiat
     • Toimistosihteeri, Maaret Hurmerinta, p. 040 318 2227
       

Vammaispalvelujen tarkoitus on tukea kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin kuntalainen tarvitsee erityispalveluja alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi. Näitä erityispalveluja ovat vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja tukitoimet sekä kehitysvammaisten henkilöiden osalta erityishuoltolaissa määritellyt palvelut ja tukitoimet.


Laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.


 Päivitetty 17.10.2017 klo 14:00