Kotihoito

Kotihoito on sekä sosiaalihuoltolain että kansanterveyslain alaista toimintaa. Kotihoidolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun kuin tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista (Sosiaalihuoltolaki 710/82). Keravan kotihoito tarjoaa perinteisen kotihoidon lisäksi ennaltaehkäisevää ja tehostettua kotiutustoimintaa.


Kotihoidolla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, johon sisältyvät kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut. Keravalla toimii yhdistynyt kotihoito, jonka tavoitteena on tukea keravalaisia ikääntyneitä ja pitkäaikaissairaita selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista. Kotihoidon toimintatavassa korostuu asiakkaan omien voimavarojen huomiointi ja hänen kannustamisensa omatoimisuuteen. Kotihoidon palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona tai ryhmäkodissa. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille, jotka eivät selviydy jokapäiväisistä toiminnoistaan kotona ilman apua. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä.

Kotihoidossa toteutetaan moniammatillista tiimityötä. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia ja kodinhoitajia. Asiakkaille nimetään omahoitaja. Kotihoidon säännöllisille asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma huomioiden asiakkaiden yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus. Kotihoidossa on omalääkäri, joka vastaa asiakkaiden hoidosta muun hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä. Kotihoito toimii myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työssäoppimispaikkana.

Päivitetty 06.05.2021 klo 14:00