Tehostettu kotihoito (kotiutustiimi)

Tehostetun kotihoidon tiimi hoitaa suoraan osastoilta ja erikoissairaanhoidosta kotiutuvat potilaat, joilla ei ole aikaisempaa kotihoidon asiakkuutta, sekä saattohoitoasiakkaat.

Kotiutustiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona olemiseen. Tiimissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Lisäksi kotiutustiimin käytettävissä on kotihoidon ja vuodeosaston lääkärit.

Hoitojakson pituus on noin kaksi viikkoa. Sinä aikana asiakas joko kuntoutuu omatoimiseksi tai havaitaan hoidontarpeen jatkuvan. Hoidontarpeen jatkuessa asiakas siirtyy kotihoidon tai yksityisen kotihoidon asiakkaaksi tai hänelle järjestetään muita tukipalveluita.

Tehostetun kotihoidon tiimi perii kertakäyntimaksun, jonka suuruus on 1.1.2016 alkaen 9,50 e/ käynti.

Kotiuttava sairaala ottaa yhteyttä kotiutustiimiin.

Päivitetty 04.01.2016 klo 14:34