Terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta (Terhy)

​Palvelutarpeen arvioinnit

Keravan kotihoidossa palvelutarpeen arvioinnit tehdään keskitetysti Terhy- tiimin kolmen työntekijän voimin (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, palveluohjaaja).  Palvelutarpeen arviointityö vaatii moniammatillista osaamista asiakkaiden palvelutarpeiden ollessa usein moninaisia.

Palvelutarpeen arviointi on kunnan palvelua, johon kaikilla 75- vuotta täyttäneillä ja Kelan ylintä hoitotukea saavilla henkilöillä on lakisääteinen oikeus.

Palvelutarpeen arviointi on aina sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämisen perusteena.  Keskitetyssä palvelutarpeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota kotihoidon palvelujen myöntämiseen tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti palveluja tarvitseville ja niistä hyötyville asiakkaille arvioimalla ja tukemalla iäkkään toimintakykyä ja voimavaroja. Palvelutarpeen arviointikäynnillä asiakas saa tietoa myös ikääntyneille suunnatuista palveluista, etuuksista, virkistysmahdollisuuksista sekä muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Palvelutarpeen arviointi tapahtuu asiakkaan kotona.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tarkoittavat kotona asuville, tiettynä vuonna syntyneille (Keravalla kyseisenä vuonna 80 -vuotta täyttävät), ikääntyville ihmisille suunnattua sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän kotikäyntiä.

Hyvinvointia edistävä kotikäynti sisältää myös palvelutarpeen arviointia, mutta kotikäynnin päätarkoitus on tukea iäkkään kotona selviytymistä siten, että säännöllisiä palveluja ei tarvittaisi.

Kohdehenkilöille lähetetään kotiin kirje, jonka jälkeen työntekijä ottaa puhelinyhteyden sopiakseen tapaamisajankohdasta.

Hyvinvointitapaaminen

Hyvinvointitapaamiset tarkoittavat 70-vuotialle suunnattuja tapaamisia terveyskeskuksen tiloissa. Tapaamisten tavoitteena on tunnistaa ikääntyneiden sairauksien riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tarjota tarvittavia elämäntapaohjeita sekä tarvittaessa ohjata asiakasta eteenpäin esim. lääkärin vastaanotolle. Ikääntyneiden hyvinvointitapaamisessa tehdään seulontatutkimuksia mm. puristusvoima, verenpaineen mittaus, hemoglobiinin- ja verensokerin mittaus, pituus, paino, BMI (=painoideksi), SPPB (=Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö).

Kohdehenkilöille lähetetään kotiin kutsukirje, jonka jälkeen työntekijä ottaa puhelinyhteyden sopiakseen tapaamisajankohdasta.

Päivitetty 12.11.2015 klo 09:27