Lapsi- ja perhesosiaalityö

lapsen kädet.jpg

Perhesosiaalityö​​

Ilmoitukset, yhteydenotot, palvelutarpeenarviot, uudet asiakkaat ja alle 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tavoitat parhaiten maanantaina ja keskiviikkona  klo 13-14 ja  perjantaina klo 10-11, tai jättämällä soittopyynnön.
 • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2681
 • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2614
 • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2784
 • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2502 
 • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 4386
 • Sosiaaliohjaaja p. 040 318 2543
 • Sosiaaliohjaaja p. 040 318 2544

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lapsen tilanteen selvittämistä.

Palvelutarpeen arviointi ja asiakkuus

Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Asiakkuus sosiaalihuollossa päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta.

Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe sekä vertaisryhmätoiminta.

Lastensuojelu 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia järjestetään, kun lastensuojelun tarve on todettu ja lapsi on otettu lastensuojelun asiakkaaksi. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimet ovat siten ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Avohuollon tukitoimien on kuitenkin oltava lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä: jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, on lapsi otettava huostaan.

Avohuollon sosiaalityö

 • Sosiaalityöntekijä 040 318 2609
 • Sosiaalityöntekijä 040 318 2603
 • Sosiaalityöntekijä 040 318 2605
 • Sosiaalityöntekijä 040 318 2545
 • Sosiaalityöntekijä 040 318 4262
 • Sosiaaliohjaaja 040 318 4258

 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö

 • Sosiaalityöntekijä 040 318 2802
 • Sosiaalityöntekijä 040 318 2616
 • Sosiaalityöntekijä 040 318 4271
 • Sosiaaliohjaaja 040 318 2025

Kiireelliset lastensuojeluasiat virka-aikana  ma-to klo 15 saakka ja pe klo 13 saakka, Keravan kaupungin vaihteen kautta p. (09) 29491

Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluasiat hoitaa Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys, johon saa yhteyden hätäkeskuksen (puh. 112) kautta tai 040 315 3970.

Päivitetty 15.08.2018 klo 14:48