Lastensuojeluilmoitus

​Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lapsi, lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä puhelimitse tai kirjallisesti lastensuojeluun.

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuollon, päivähoidon, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan ja poliisin työntekijöillä on lastensuojelunlaissa erityinen ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, jolla herää huoli lapsen ja perheen tilanteesta. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Myös lapsi tai hänen huoltajansa voivat itse tehdä pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse:
virka-aikana lastensuojelun päivystykseen Keravan kaupungin vaihteen kautta
p. (09) 29 491.
Virka-ajan ulkopuolella Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta puh. 112.

kirjallisesti:
Keravan kaupunki
Sosiaalivirasto/lastensuojelu
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

Lastensuojelutarpeen selvitystyö käynnistyy lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen. Jokainen lastensuojeluilmoitus selvitetään.

Päivitetty 15.06.2018 klo 15:17