Perhetyö

Perhetyötä voidaan tehdä sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella. Perhetyö on tukitoimi perheille, joissa tarvitaan tukea, ohjausta tai neuvontaa liittyen lasten kasvatukseen ja vanhemmuuteen.

Perhetyötä annetaan sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuudessa oleville perheille sosiaalityöntekijän tilauksen perusteella. Perhetyö aloitetaan yhteisellä neuvottelulla, jossa sovitaan tarkemmat tavoitteet, tapaamistiheys ja työskentelyn pituus. Perhetyön tavoitteet määritellään kunkin lapsen ja perheen osalta yksilöllisesti. Perhetyön sisältöä suunnitellaan yhdessä perheen toiveet ja tarpeet huomioiden. Perhetyön tarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa yhteisissä tapaamisissa.

Keskeiset työskentelymuodot perhetyössä ovat perheen arkielämään kytkeytyvä yhdessä tekeminen ja keskustelu, joita toteutetaan perheen kanssa laaditun suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Keskustelujen avulla voidaan miettiä kodin sääntöjä, perheenjäsenten välisiä suhteita ja ristiriitatilanteita. Tekemisen kautta halutaan mahdollistaa perheelle onnistumisen kokemuksia, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja perheenjäsenten välistä keskinäistä vuorovaikutusta. Tällaista tekemistä voi olla esimerkiksi keilaus, ruoan laitto, pelaaminen ja retkeily.

Perhetyössä työskentelyn aikana tavataan kaikkia perheenjäseniä ja kannustetaan perhettä löytämään omia voimavaroja. Perhetyön tapaamiset voivat olla perheen kotona tai kodin ulkopuolella. Perhetyöntekijät ovat tarvittaessa yhteistyössä muiden perheen kanssa toimivien tahojen kanssa.​

Perhetyön esimies Susanna Vinkki, p. 040 318 4401

Päivitetty 30.01.2019 klo 09:40