Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojelutarpeen selvitys tehdään, kun lapsi, hänen vanhempansa tai joku muu on huolissaan lapsen elämäntilanteesta ja ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Lastensuojeluasian vireille tulo synnyttää lastensuojeluviranomaiselle velvollisuuden selvittää lapsen tilanne ja huolehtia siitä, että lapsi saa tarvitsemansa tuen. Selvityksen teko perustuu lastensuojelulakiin (Lsl 27). Selvitys tehdään kolmen kuukauden sisällä lastensuojeluilmoituksen vireille tulosta tarvittavassa laajuudessa.

Selvityksen yhteydessä kartoitetaan lapsen ja huoltajien kanssa perheen ja lapsen arkea sekä kasvuolosuhteita. Painopiste on lapsen ja hänen hoidostaan ja hyvinvoinnistaan vastuussa olevien henkilöiden arkielämän olosuhteiden, riskien ja selviytymistä tukevien tekijöiden tarkastelussa. Selvityksen aikana tavataan sekä lasta että vanhempia ja tarvittaessa muita lapsen läheisiä tai lapsen kanssa työskenteleviä tahoja, selvitykseen voi kuulua myös kotikäynti.​

Päivitetty 11.03.2015 klo 13:12