Yksityinen sijoitus

Lapsesta, jonka muu kuin sosiaalihuollosta vastaava toimielin on sijoittanut pysyväisluonteisesti yksityiskotiin, on lastensuojelulain 81 §:n mukaisesti viipymättä ilmoitettava lastensuojelusta vastaavalle toimielimelle, eli Keravalla sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Käytännössä tämä tarkoittaa ilmoitusta sosiaalivirastoon lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Ilmoituksen on velvollinen tekemään sekä lapsen huoltaja että henkilö, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu. Ilmoituksen saatuaan sosiaalityöntekijän on selvitettävä sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kykeneekö lapsen luokseen ottanut henkilö huolehtimaan lapsesta sekä onko sijoitus lapsen edun mukainen. Sijoituksen hyväksymisestä tehdään päätös.​

Päivitetty 18.11.2013 klo 09:09