Sosiaali- ja kriisipäivystys


Sosiaali- ja kriisipäivystyksen moniammatillinen tiimi vastaa asiakkaan akuuttiin tarpeeseen heti ja jatkaa työskentelyä asiakkaan kanssa koko prosessin ajan. Asiakas saa moniammatillista tukea ja tarvittaessa hänet ohjataan saattaen myös muihin palveluihin. Asiakas voi ottaa itse tarvittaessa puhelimitse yhteyttä ilman välikäsiä 24/7. 

  • Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä (24/7/365) asiakasnumeroon puh. 09 8392 4005

Akuutti traumaattinen kriisi

Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä, yllättävää tapahtumaa johon ei ole voinut varautua. Tällaisia ovat mm. läheisen kuolema, läheisen itsemurhayritys, onnettomuudet, tulipalot, väkivallan tai rikoksen uhriksi joutuminen, onnettomuuden / vakavan rikoksen silminnäkijäksi joutuminen. Akuutissa kriisityössä tavataan useimmiten koko perhettä ja läheisiä.

Kriisityö koostuu akuutista tapaamisesta, kriisityöskentelystä ja seurantavaiheesta. Tapaamisia on kriisityöskentelyn vaiheessa keskimäärin noin viisi ja seuranta jatkuu kuukausia. Asiakkaan tilannetta arvioidaan koko prosessin ajan, ja tarvittaessa tehdään palvelutarpeen ohjausta muiden palvelujen piiriin.


Elämäntilannekriisit ohjataan peruspalveluihin tai järjestöihin

Kaikki kriisit eivät ole akuutteja. Näitä ovat mm. yksinäisyys, ero- ja parisuhdevaikeudet, työttömyys ja lapsen kiireellinen sijoitus.

Sosiaali- ja kriisipäivystys tekee aktiivisesti yhteistyötä matalan kynnyksen palvelujen ja järjestöjen sekä terveydenhuollon ja muiden viranomaisten kanssa, jotta alueen asiakkaat saavat tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan avun oikeaan aikaan.


Sosiaalipäivystyksestä säädetään sosiaalihuoltolaissa

Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §:ssä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta.

Palvelusta tarkemmin lisätietoja:

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys


Päivitetty 05.08.2022 klo 16:04