Toimeentulo ja taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki 

Perustoimeentulotuen käsittely ja myöntäminen tapahtuu Kelan toimesta. ​Siirry tästä Kelan sivulle

Täydentävän  ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittely ja myöntäminen edellyttää Kelan tekemää perustoimeentulotukipäätöstä

Kelan perustoimeentulotukipäätöksen voimassa oloaikana asiakas voi jättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen kuntaan.

Avaa tästä täydentävän toimeentulotuen hakemus

Toimeentulotuen hakeminen verkossa

Tuen voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Kelaan voi myös varata ajan.


Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Luototus voi olla yksi keino edistää henkilön itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Keravalla vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuehtoista luottoa.

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että hakijalla on oltava säännölliset palkkatulot tai pysyvä eläke, jotta luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemus hetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta.

Luoton tarkoitus:

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

  • kohtuullisiin kodin hankintoihin
  • pienehköihin asunnon korjaus/muutostöihin
  • asumisen turvaamiseen
  • terveydenhuoltomenoihin
  • työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostamiseen
  • osamaksurästeihin, ja muiden pienehköjen velkojen järjestämiseen
  • muihin menoihin, jotka auttavat hakijaa selviytymään itsenäisesti

Hakijan tulee hakemuksessa perustella, miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään.

Lue täältä lisää sosiaalisen luototuksen myötämisen edellytyksistä ja hakemisesta.


Työllisyyspalvelut

Työllisyystoiminnan tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien keravalaisten työttömien aseman parantaminen, elämänhallinnan tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Lisätietoa​


 

Päivitetty 06.02.2019 klo 14:49