Vammaispalvelut

apila_brandon-morgan-15367-unsplash.jpg


Otamme puheluitasi vastaan joustavasti klo 9-14 välisenä aikana. Mikäli et tavoita meitä puhelimitse, voit jättää viestin ja yhteystietosi vastaajiimme, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Palveluohjaus, neuvonta ja uudet asiakkaat

    p. 040 318 2133

  •  Asiakkaat A-L: sosiaalityöntekijä,  p. 040 318 2517 
  •  Asiakkaat M-Ö: sosiaalityöntekijä, p. 040 318 2598
  •  Asiakkaat A-Ö: sosiaaliohjaaja, p. 040 318 2133
  • Yleinen neuvonta, laskut ja kuljetuspalvelujen neuvonta:                        Toimistosihteeri, Eeva Sillanpää, p. 040 318 2924 

Vammaispalveluiden tarkoitus on edesauttaa vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaisten henkilöiden tuen tarpeet voivat liittyä muun muassa arjesta selviytymiseen, liikkumiseen tai kommunikointiin.

Vammaisten henkilöiden palveluiden tarpeisiin kohdennettuja palveluita järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Kehitysvammaisten henkilöiden palveluita voidaan järjestää myös erityishuoltolain mukaisina palveluina sekä vammaispalvelulain mukaisina palveluina, mikäli kyse on vaikeavammaisuudesta. Kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus erityishuoltoon, jonka turvin heidän on mahdollista selviytyä jokapäiväisistä elämän toiminnoista ja olla osallisina yhteiskunnassa.

Asiakkaaksi vammaispalveluihin

Keravalaiset, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta, saavat tukea vammaispalveluista. Vammaispalveluiden sivuille on koottu erilaisia palveluntarpeiden kuvauksia, joissa vammaispalvelut voivat olla tukena. Jos oma tai läheisesi elämäntilanne mietityttää vammaisuuden vuoksi, niin otathan yhteyttä vammaispalveluihin, p. 040 318 2133. 

Vammaispalveluiden sosiaalityössä ja -ohjauksessa kartoitetaan asiakkaiden tuen tarpeita ja rakennetaan sosiaalisen tuen ja sosiaalipalvelujen kokonaisuus. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tekevät yhteistyötä asiakkaan, palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkuus on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan yhdessä. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja toimii vammaispalveluiden asiakkaan omatyöntekijänä. Omatyöntekijän tehtävänä on seurata tavoitteiden toteutumista sekä auttaa palvelukokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Palvelusuunnitelma on yhteenveto ja suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen ja/tai pitkäaikaissairas henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä. Päätökset palveluista tehdään erikseen hakemusten perusteella.​ Palvelusuunnitelman laatimisessa ovat mukana ensisijaisesti asiakas ja kunnan vammaispalvelujen työntekijä sekä tarvittaessa asiakkaan huoltaja/omainen ja muita yhteistyötahoja. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin.

Kehitysvammapoliklinikan palvelut tuotetaan Keravalla toistaiseksi omana toimintana

Mitä teen kun kuntoutuspäätökseni on päättymässä - Kuntoutussuunnitelmien laadinta Keravalla 07/2019 alkaen

Rinnekodin kehitysvammapoliklinikan toiminnan lakkauttamisen jälkeen keravalaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan Keravan terveyskeskuksen vastaanotolla toistaiseksi. Suunnitelma sisältää kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arvioinnin ja seurannan. Kuntoutussuunnitelma on kirjallinen suositus siitä, miten parhaiten tuetaan asiakkaan toimintakykyä arjessa ja ne laaditaan 1-3 vuodeksi kerrallaan.

Kun Kelan myöntämän kuntoutuspäätöksesi on päättymässä, ota yhteyttä Keravan kaupungin ajanvaraukseen. Kerro, että varaat ajan kuntoutussuunnitelman laadintaan varten. Valitettavasti käytössämme ei ole potilasrekisteriä, joka mahdollistaisi määräaikaisten ennakkovarausten ylläpidon ja vastaanottokutsujen lähettämisen. Terveyskeskuksessa sinut ottaa vastaan omalääkärisi, joka tarvittaessa konsultoi muita ammattilaisia suunnitelman laadintaa varten. Vastaanotolla kartoitetaan toimintakykyäsi ja osallistumismahdollisuuksiasi lähiympäristössäsi. Sinun ja lähipiirisi kanssa käydyn keskustelun perusteella määritellään kuntoutukselliset tavoitteesi. Samalla sovitaan tavoitteiden suuntaiset tukimuodot ja terapiat. 

Otathan vastaanotolle mukaan aiemman kuntoutussuunnitelmasi sekä kuntouttavien terapeuttien ja muiden arjen ympäristön ammattilaisten (esim. opettaja, ohjaaja) lausunnot kuntoutustarpeesta. Sinun on myös hyvä etukäteen miettiä kuntoutuksellisia toiveita ja tarpeita yhdessä lähipiirisi kanssa.


Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle tapahtuu terveyskeskuksen puhelinpalvelun numerosta (09) 2949 3456
Puhelinpalvelu on avoinna ma-to klo 8-15 sekä pe 8-14. 

Suun terveydenhuolto

Rinnekodin suun terveydenhuollon palveluita käyttäneiden asiakkaiden kannattaa ottaa yhteyttä Keravan kaupungin suun terveydenhuollon ajanvarausnumeroon
09 29493242.  Suun terveydenhuolto voidaan mahdollisesti järjestää Keravan kaupungin suun terveydenhuollossa. Nukutusta vaativissa tilanteissa hammaslääkäri voi tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Päivitetty 05.07.2022 klo 09:24