Vammaispalvelut

apila_brandon-morgan-15367-unsplash.jpg


Otamme puheluitasi vastaan joustavasti klo 9-14 välisenä aikana. Mikäli et tavoita meitä puhelimitse, voit jättää viestin ja yhteystietosi vastaajiimme, niin otamme sinuun yhteyttä.

  • Palveluohjaus, neuvonta ja uudet asiakkaat: p. 040 318 2133
  • Asiakkaat A-L: Sosiaalityöntekijä,  p. 040 318 2464 
  • Asiakkaat M-Ö: Sosiaalityöntekijä, p. 040 318 2598 
  • Yleinen neuvonta, laskut ja taksikortit:  Toimistosihteeri,
    Maaret Hurmerinta, p. 040 318 2227 

Vammaispalveluiden tarkoitus on edesauttaa vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaisten henkilöiden tuen tarpeet voivat liittyä muun muassa arjesta selviytymiseen, liikkumiseen tai kommunikointiin.

Vammaisten henkilöiden palveluiden tarpeisiin kohdennettuja palveluita järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Kehitysvammaisten henkilöiden palveluita voidaan järjestää myös erityishuoltolain mukaisina palveluina sekä vammaispalvelulain mukaisina palveluina, mikäli kyse on vaikeavammaisuudesta. Kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus erityishuoltoon, jonka turvin heidän on mahdollista selviytyä jokapäiväisistä elämän toiminnoista ja olla osallisina yhteiskunnassa.


Asiakkaaksi vammaispalveluihin

Keravalaiset, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden johdosta, saavat tukea vammaispalveluista. Vammaispalveluiden sivuille on koottu erilaisia palveluntarpeiden kuvauksia, joissa vammaispalvelut voivat olla tukena. Jos oma tai läheisesi elämäntilanne mietityttää vammaisuuden vuoksi, niin otathan yhteyttä vammaispalveluihin, p. 040 318 2133. 


Vammaispalveluiden sosiaalityössä ja -ohjauksessa kartoitetaan asiakkaiden tuen tarpeita ja rakennetaan sosiaalisen tuen ja sosiaalipalvelujen kokonaisuus. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tekevät yhteistyötä asiakkaan, palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkuus on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan yhdessä. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja toimii vammaispalveluiden asiakkaan omatyöntekijänä. Omatyöntekijän tehtävänä on seurata tavoitteiden toteutumista sekä auttaa palvelukokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. 


Palvelusuunnitelma on yhteenveto ja suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen ja/tai pitkäaikaissairas henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä. Päätökset palveluista tehdään erikseen hakemusten perusteella.​ Palvelusuunnitelman laatimisessa ovat mukana ensisijaisesti asiakas ja kunnan vammaispalvelujen työntekijä sekä tarvittaessa asiakkaan huoltaja/omainen ja muita yhteistyötahoja. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin. 


Kehitysvammapoliklinikan palvelut tuotetaan Keravalla toistaiseksi omana toimintana


Rinnekoti on lakkauttanut 1.7.2019 lähtien Keravan kaupungille tuotetut kehitysvammapoliklinikan palvelut. Rinnekoti-säätiön aiemmin tänä vuonna julkaiseman tiedotteen mukaan Rinnekodin terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutoiminta on ollut tappiollista eikä asiakkaita ole ollut riittävästi kannattavan toiminnan ylläpitämiseen.

Tähän asti Keravan kaupungin vammaispalvelut on ostanut kuntoutuspoliklinikkapalvelut kehitysvammaisille asiakkaille Rinnekodilta. Vastaavat palvelut tuotetaan toistaiseksi kaupungin omana toimintana ja kehitysvammaisten kuntoutussuunnitelmat laaditaan Keravan terveyskeskuksessa.

Muutoksesta johtuen kuntoutussuunnitelmien uusinta saattaa hetkellisesti viivästyä. Kiireellisissä terveydentilaa koskevissa asioissa voi olla yhteydessä suoraan terveyskeskukseen. Vaihtoehtoja kuntoutuspalveluiden järjestämiseksi jatkossa selvitetään.

Suun terveydenhuolto

Rinnekodin suun terveydenhuollon palveluita käyttäneiden asiakkaiden kannattaa ottaa yhteyttä Keravan kaupungin suun terveydenhuollon ajanvarausnumeroon
09 29493242.  Suun terveydenhuolto voidaan mahdollisesti järjestää Keravan kaupungin suun terveydenhuollossa. Nukutusta vaativissa tilanteissa hammaslääkäri voi tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Päivitetty 27.12.2019 klo 12:43