Asuminen

Asunnonmuutostyöt


Ikääntyneen tai vammaisen henkilön asumisen edellytysten parantamiseksi voidaan joutua tekemään asunnon muutostöitä. Asunnon muutostöitä, asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto, mistä ilmenee palveluntarve. Palvelupäätöksen muutostöiden myöntämisestä tekee vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä. Välineet ja laitteet hankitaan joko kaupungin omistukseen tai asiakkaalle omaksi. Asunnon muutostöitä haetaan vammaispalveluhakemuksella.


Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi:

  • ovien leventäminen
  • luiskien rakentaminen
  • valaistusmuutostyöt

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla:

  • tukikahvat
  • hälytys- ja kommunikaatioapuvälineet
  • ovenavausjärjestelmät
  • henkilönostimet

Päivitetty 17.01.2020 klo 12:46