Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet

Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia. Näitä palveluja järjestetään kunnan varaamien määrärahojen mahdollistamassa laajuudessa harkinnan mukaan.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia voivat olla:
• korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista
• sopeutumisvalmennus
• korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista
• kuntoutusohjaus
• erityisravintokustannukset
• muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvaukset koneista ja laitteista ovat vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraisia.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa. Sopeutumisvalmennus on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu.​

Päivitetty 15.08.2019 klo 09:30