Lapsen vammaisuus

Lapsiperheiden arki pitää sisällään paljon erilaisia päivittäisiä toimintoja, kuten kodinhoitoa, päiväkotia, työelämää, harrastuksia sekä sukulaisten ja ystävien kanssa yhteistä ajanviettoa. Lapsen ollessa vammainen, tulee vanhemmille tavallisen arjen lisäksi paljon opeteltavaa monitahoisesta palvelujärjestelmästä sekä monien eri ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä eri suunnitelmineen ja lomakkeineen. Tilanne on uusi ja hämmentävä, mutta kaikesta selviää, kun saatavilla on tukea, apua ja ohjausta.

Terveydenhuollon palveluiden, kasvatus- ja opetustoimen, Kelan myöntämien etuuksien ja vammaispalveluiden lisäksi keravalaisten lapsiperheiden tukena ovat tarpeen mukaan lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja perheneuvola. Eri sosiaalipalveluiden ammattilaisilta saat tukea palveluiden ja etuuksien hakemisessa, yhteistyöverkostoissa toimimisessa sekä tukea vanhemmuuteesi.

Vammaispalveluiden lapsiasiakkaat voivat saada tukea erilaisiin apuvälineisiin ja laitteisiin, erityisruokavalio- ja vaatekustannuksiin, lapsen kuljettamiseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lapsen ohella vanhemmat ovat oikeutettuja niin sosiaali- kuin terveyspalveluihin. Lisäksi vanhempia voidaan tukea vammaispalveluiden myöntämänä sopeutumisvalmennuksena myönnettävänä erilliskoulutuksena.

Jos sinulla on vammainen lapsi, niin voit ottaa yhteyttä vammaispalveluiden sosiaaliohjaajaan: p. 040 318 2133.

Päivitetty 27.12.2019 klo 13:29