Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle voidaan järjestää palveluasuminen. Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.
 
Palveluasumista voidaan järjestää palveluasumisyksiköissä tai kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.​

Päivitetty 18.11.2013 klo 14:04