Muut tuen tarpeet

Sopeutumisvalmennus

 

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa.

 

Vammaispalveluiden tukitoimet

 

  • korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista
  • korvaus ylimääräisistä vaatekustannuksista
  • kuntoutusohjaus
  • erityisravintokustannukset
  • muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet


Vammaispalveluista on mahdollista hakea päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin korvausta. Hankintakustannuksia voidaan korvat sellaisiin koneisiin ja laitteisiin, jotka hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. harkinnanvaraisia.

Päivitetty 27.12.2019 klo 12:48