Ikäihmisten palvelut

ikääntyneet.png

Ikäihmisten palveluiden tarkoituksena on luoda edellytykset itsenäiselle arjessa selviytymiselle sekä tarjota tilanteen vaatiessa tarvittavaa hoivaa ja hoitoa. Palvelut toteutetaan niin, että ne tukevat ikäihmisen hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta. Oikea-aikaisella palvelulla pyritään vähentämään muuta palveluntarvetta.

Neuvontapiste

neuvontapiste muok logo, CMYK.jpg

Neuvontapisteessä annamme yksilöllistä ohjausta, neuvontaa ja tietoa Keravan kaupungin ja muiden toimijoidon palveluista. Opastamme esimerkiksi hakemusten täyttämisessä.

Neuvontapisteet ja aukioloajat:

  • Joka maanantai klo 8-11 terveyskeskuksen B-aula, heti ovesta sisään tultua oikealla
  • Parillisen viikon keskiviikkoisin klo 11–12 Sampolan palvelukeskus/ Asiointipiste/ Kultasepänkatu 7
  • Parittoman viikon keskiviikkoisin 11–12 Katupappila / Kauppakaari 8

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnin avulla pyritään mahdollistamaan ikäihmisten avun- ja palvelunsaanti oikea-aikaisesti. Tavoitteena on turvata ikäihmisille mahdollisimman itsenäinen ja toimintakykyinen arki. 

Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kelan erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän arkipäivän sisällä päästä palvelutarpeen arviointiin. Se tarkoittaa, että asiakkaan tai hänen läheisensä yhteydenoton jälkeen tehdään arviointikotikäynti, mikäli asia ei selviä jo puhelinkeskustelun perusteella. Kotikäynnillä asiakas saa ohjausta ja neuvontaa kotona asumisen tukemiseksi ja turvaamiseksi.

Yhteystiedot palvelutarpeen arviointiin

p. (09) 2949 3231 (palvelutarpeen arviointitiimi) arkisin kello 9–14
p. 040 3182960 (gerontologinen sosiaalityöntekijä, huoli-ilmoitukset) arkisin kello 9-14. 


Huoli ikäihmisen kotona pärjäämisestä

Yhteyttä voivat ottaa myös muut henkilöt, jotka tuntevat asiakkaan elämäntilanteen. Yksityishenkilöllä on oikeus ilmoittaa iäkkään henkilön palveluntarpeesta, mikäli hänellä herää huoli ikäihmisen pärjäämisestä. 

Ilmoituksen tekeminen onnistuu helpoiten sähköisen Maisa-palvelun kautta:

Maisa-palvelu

Voit myös tulostaa paperilomakkeen Keravan kaupungin verkkosivuilta:

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon päätökset

Pitkäaikaishoitoa ja tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista koskevat päätökset tehdään joka toinen viikko kokoontuvassa moniammatillisessa SAS-ryhmässä (lyhenne sanoista: selvitä – arvioi – sijoita), katso SAS toimintamalli SAS-toimintamalli.
Tulostettava lomake: SAS-hakemuslomake 

 

Vanhusneuvosto

Keravalla toimii vanhusneuvosto, joka kokoontuu lähes kuukausittain käsittelemään ikäihmisiä koskevia asioita. Vanhusneuvoston tehtävänä on viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen kaupungissa. Tämän lisäksi tehtävänä on seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella, seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta ja edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.


Päivitetty 14.07.2022 klo 12:42