Hoivakoti Vomma

hoivakoti vomma.jpg


Hoivakoti Vomma tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista  42:lle keravalaiselle ikäihmiselle kolmessa pienkodissa. Vomman perustehtävä on tukea asukkaiden arjenhallintaa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä kodinomaisissa, esteettömissä puitteissa.

Vommassa jokaisella asukkaalla on oma huone ja nimetty omahoitaja. Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisissä hoitoneuvotteluissa (6 kuukauden välein) sekä aina tilanteen muuttuessa. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä.

Palveluun hakeutuminen

Ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan SAS-hakemuksella. Henkilön palvelutarve arvioidaan kartoittamalla hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen liittyvät tekijät. Arviointi ja päätös pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään moniammatillisena yhteistyönä SAS-työryhmän (SAS = selvitä-arvioi-sijoita) mukaisesti.

Asiakasmaksut ja etuudet

Asuminen Vommassa perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkailla on omat huoneet, jotka he voivat kalustaa kotoa tuomillaan tavaroilla. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat lääke, hoito- ja hygieniatarvikkeensa sekä ateriamaksun, tuloihin perustuvan hoito- ja palvelumaksun ja tukipalvelumaksun (sis. mm. siivouksen ja vaatehuollon). Asukkaalla on mahdollisuus hakea erilaisia etuuksia mm. eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea.

Hoivakoti Vomman omavalvontasuunnitelma:
Hoivakoti Vomman omavalvontasuunnitelma.pdf

vomma.png

Päivitetty 14.07.2022 klo 12:47