Hoivaosasto Helmiina

Hoivaosasto Helmiina on 36-paikkainen pitkä- ja lyhytaikaishoidon hoivaosasto. Hoivaosasto Helmiinassa on 16 lyhytaikaishoidon paikkaa, jotka on tarkoitettu omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämistä varten ja jatkohoitopaikkaa odottaville sekä muuhun lyhytaikaishoitoon.  Helmiinan perustehtävä on tukea asukkaiden elämän, toimintakyvyn ja terveyden hallintaa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä kodinomaisissa puitteissa.

Helmiinassa halutaan luoda asukkaille turvallisen, viihtyisän ja kodinomaisen ympäristön sekä otamme asukkaiden yksilöllisyyden ja toiveet huomioon mahdollisuuksien mukaan.  Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja, joka erityisesti huolehtii asukkaan hoidosta ja hyvinvoinnista. Omaiset voivat olla mukana hoitosuunnitelman laadinnassa.

Hoitotyön ohjenuorana ovat voimavaralähtöisyys ja omahoitajuus.

Helmiinassa toteutetaan moniammatillista ja yksilövastuista hoitotyötä. Hoidossa huomioidaan inhimillisyys, yksilöllisyys, varmistetaan turvallisuuden tunne rauhallisella ja kiireettömällä hoidolla sekä otetaan huomioon asukkaan toiveet.

Yksilövastuisessa hoitotyössä hoitaja toteuttaa asukkaan tarpeista lähtevää hoitotyötä yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Omahoitaja pitää yhteyttä asukkaan omaisiin. 

Vierailuaika osastolla on klo 13.00-19.00, muista ajoista sovittava henkilökunnan kanssa.

Ruokailuajat

Aamiainen  klo 7.45

Lounas       n.klo 11.30

Päiväkahvi  klo 13.30

Päivällinen  klo 16.45 arkisin ja klo 15.30 viikonloppuisin

Iltapala      n.klo 19.00

 

Toivomme hyvää yhteistyötä läheisenne parhaaksi ja jos jokin asia mietityttää, ottakaa yhteyttä!​


Hoivaosasto Helmiinan omavalvontasuunnitelma

omavalvontasuunnitelma_HOIVAOSASTO HELMIINA.pdf

Päivitetty 01.08.2022 klo 10:40