Miten hakea kotihoidon palveluja?

Palvelutarpeen arviointi käynnillä arvioidaan asiakkaan palvelujen tarve yhdessä asiakkaan, omaisten tai läheisten, kotihoidon työntekijän sekä tarvittaessa muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Kotihoidon palveluja myönnetään kotihoidon myöntämisperusteiden perusteella. Kotihoito ei tuota siivous- tai kauppapalveluja. Näihin voi löytyä apua yksityisten palvelutuottajien listalta.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Kotihoidon säännöllisille asiakkaille tehdään asiakasmaksupäätös sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman kotihoidon asiakasmaksutaulukon mukaan.

Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos tulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tuloina voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetun verotuksen veronalaiset tulot korotettuna verohallituksen ilmoittamalla prosentilla.

Kotihoidon tulotietolomake 1.2.2019.pdf

 

Päivitetty 23.10.2020 klo 14:46