Kuntouttava kotihoito (kotiutustiimi)

Kuntouttavan kotihoidon tiimi hoitaa suoraan osastoilta ja erikoissairaanhoidosta kotiutuvat potilaat, joilla ei ole aikaisempaa kotihoidon asiakkuutta, sekä saattohoitoasiakkaat.

Kotiutustiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona olemiseen. Tiimissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Lisäksi kotiutustiimin käytettävissä on kotihoidon ja vuodeosaston lääkärit.

Hoitojakson pituus on noin kaksi viikkoa. Sinä aikana asiakas joko kuntoutuu omatoimiseksi tai havaitaan hoidontarpeen jatkuvan. Hoidontarpeen jatkuessa asiakas siirtyy kotihoidon tai yksityisen kotihoidon asiakkaaksi tai hänelle järjestetään muita tukipalveluita.

Kuntouttavan kotihoidon tiimi perii kertakäyntimaksun, jonka suuruus on 1.1.2016 alkaen 9,50 e/ käynti.

Kotiuttava sairaala ottaa yhteyttä kotiutustiimiin.

Päivitetty 08.07.2019 klo 13:17