Odotusajat palveluihin

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut tai päässyt palveluiden piiriin. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Keravan kaupunki päivittää tiedot vähintään puolivuosittain kunnan verkkosivuilla ja sekä kunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Odotusajoista kerrotaan myös ikäihmisille suunnatussa muussa tiedotustoiminnassa. 

​1.7.2018 tilanne

​Palvelutarpeen arviointi (kiireettömät)​3-5 vuorokautta
​Palvelutarpeen arviointi (kiireelliset)​0-2 vuorokautta
​Kotihoito​n. 7 vuorokautta
​Palveluasumispaikka (tehostettu palveluasuminen)ka. 60 vuorokautta
​Pitkäaikainen laitoshoitopaikka​ka. 0-2 vuorokautta
​Omaishoidon tuki​n. 14 vuorokautta

 

Päivitetty 31.07.2018 klo 10:17