Yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät julkisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat kuten yritykset, järjestöt tai säätiöt voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat muun muassa

  • lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 
  • lasten päivähoito
  • ikäihmisten ja vammaisten palveluasuminen
  • kotipalvelut
  • myös kotiin tuotettavat kotipalvelun tukipalvelut (kuten siivous) ovat yksityisiä sosiaalipalveluita.

Valvira ja aluehallintovirastot ylläpitävät rekisteriä yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista. Keravan kaupunki ylläpitää rekisteriä Keravalla toimivista yksityisistä kotipalveluiden tukipalveluiden tai niihin rinnastettavien palveluiden tuottajista.

 

Päivitetty 25.09.2020 klo 13:16