Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista lasten ja nuorten terveydenhuoltoa, joka kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan. Kouluterveydenhuollossa toimivat yhteistyössä terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, joiden tarkoituksena on tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida oppilaan terveys ja hyvinvointi, löytää riskit ja poikkeamat sekä ohjata oppilas tarvittaessa hoitoon. Kouluterveydenhuoltotyö on osa koulun oppilashuoltoa.


Terveystarkastukset

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus on jokaisella vuosiluokalla. 1., 5. ja 9. luokalla on terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä  laaja-alainen terveystarkastus, johon kutsutaan vanhemmat mukaan​.

Akuutit ja somaattiset sairaudet ohjataan omalle lääkärille terveyskeskukseen.


Todistus sairaan lapsen hoitamisesta

Kouluterveydenhoitaja voi kirjoittaa selvityksen työnantajalle alle kymmenvuotiaan koululaisen sairastuttua. Selvityksen kirjoittaminen edellyttää lapsen näkemistä sairauden toteamiseksi. Todistusta ei kirjoiteta jälkikäteen.


Koulutapaturmat

Koulutapaturman sattuessa tulee viipymättä huolehtia tarvittavasta ensiavusta ja ilmoittaa tapahtuneesta kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle ja huoltajille.

Vakuutus kattaa koulussa, koulumatkalla kuljettaessa suorinta tietä, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, leirikoulussa kotimaassa, työssäoppimisjaksolla ja tet-jaksolla tapahtuneet tapaturmat.

Keravan kaupungin vakuutus korvaa sekä julkisella että yksityisellä
sektorilla annetun ensihoidon. Hoitoon ohjaus tapahtuu aina ensin lähimpään
terveyskeskukseen. Mikäli vanhemmat haluavat itse maksaa
kustannukset yksityisessä hoidossa niin siihen on myös mahdollisuus.
Vakuutus ei automaattisesti korvaa jatkohoidosta aiheutuneita kustannuksia
yksityisellä sektorilla (esim. fysikaalista hoitoa) vaan vanhempien
tulee aina neuvotella vakuutusyhtiön kanssa kustannusten maksamisesta
ennen jatkohoitoa.

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 26.04.2017 klo 15:12