Lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutustyöryhmä

Lääkinnällinen kuntoutus

Sosiaali- ja terveyskeskukset järjestävät alueensa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden kuntoutuksen. Kuntoutus perustuu aina julkisen terveydenhuollon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma voi sisältää mm. terapiapalveluja, kuntoutustutkimuksen, sopeutumisvalmennusta ja apuvälineen hankinnan/huollon.

Vaikeavammaisten, ei vanhuuseläkkeellä olevien, korotettua tai erityishoitotukea tai vammaistukea saavien henkilöiden kuntoutustoimenpiteet kustantaa Kela esitetyn kuntoutussuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta apuvälineiden hankintaa/huoltoa. Apuvälineen tarve arvioidaan apuvälinekeskuksissa, mistä se myös luovutetaan käyttöön.

Kuntoutustyöryhmä

Kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran viikossa fysioterapiayksikössä. Kuntoutustyöryhmä päättää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä, yksilöllisten apuvälineiden myöntämisestä ja valmistelee vammaispalvelulain mukaisia toimenpiteitä päätöksen tekoa varten.

Aloite tarpeesta, ensikertaa hankittaessa lääkärin suositus, tulee toimittaa terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmälle. Hankinnasta päättää kuntoutuksesta vastaava lääkäri joka myös allekirjoittaa maksusitoumuksen. Päätös ja myönteisessä ratkaisussa maksusitoumus postitetaan asiakkaan kotiosoitteeseen.

Kuntoutustyöryhmän muodostaa lääkäri, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja sekä tarvittaessa erityistyöntekijä esim. puhe- tai toimintaterapeutti. 

Päivitetty 24.11.2014 klo 14:34