Äitiys ja lastenneuvola

Äitiysneuvolan tehtävänä on turvata äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys. Edistää terveiden elämäntapojen omaksumista sekä vahvistaa perheen sisäisiä hyviä ihmissuhteita. Vanhemmat saavat myös tietoa erilaisista yhteiskunnan tarjoamista palveluista kuten äitiysavustus ja – raha, lastenvalvoja, kodinhoitoapu jne.

Odottavan naisen kannattaa ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan ja varata aika terveydenhoitajalle, kun raskaustesti on positiivinen. Ensimmäisen lääkärintarkastuksen aika sovitaan terveydenhoitajan kanssa. Jatkokäynnit raskauden seurantaan sovitaan asiakkaan voinnin mukaan.

Äitiysneuvolatoimintaan kuuluvat säännölliset terveydenhoitajan tarkastukset, tavallisimmin kolme lääkärintarkastusta raskausaikana sekä synnytyksen jälkeinen jälkitarkastus. Raskausajan seulonta- ultraäänitutkimukset raskausviikolla 11 - 13 ja raskausviikolla 20 tehdään Hyvinkään sairaalassa.

Lisätietoa ultraäänitutkimuksista saat Hyvinkään sairaalan internet-sivuilta

Neuvola tarjoaa perhevalmennusta ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Tietoa valmennuksista saat neuvolan ilmoitustaululta tai omalta terveydenhoitajalta.  

Videot korvaavat Hyksin synnytyssairaaloiden tutustumiskäynnit

Hyksin synnytyssairaaloissa on viime vuosina panostettu raskaana olevien ja synnyttäneiden yhtenäisen ja laadukkaan tietopaketin tuottamiseen. Raskaana olevien internetsivut ja synnyttäneiden opas täydentyvät trilogiaksi, kun ensimmäinen erä videoita valmistuu toukokuun alussa. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuvat videot kattavat sisällöltään synnytyssairaaloiden tutustumiskäynneillä käsiteltävät asiat. ”Virtuaalinen tutustuminen synnytyssairaalaan” -videot julkaistaan toukokuun alkupuolella.

Naistenklinikalla, Kätilöopiston sekä Jorvin sairaaloissa ei järjestetä 1.6.2015 jälkeen nykyisenlaisia tutustumiskäyntejä. 

HUS Vauvamatkalla - sivustolle pääset tästä
Terveyskylä.fi Naistatalosta luotettavaa tietoa naisen terveydestä
                                                                                            

Lastenneuvola            

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Toiminnan tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja hyvinvointi, ennaltaehkäistä sairauksia ja puuttua mahdollisimman varhain lapsen kehitystä vaarantaviin tekijöihin. Tavoitteena on tukea vanhempia vanhemmuudessa, kasvatusasioissa ja perheen elämäntapavalinnoissa. Lastenneuvolassa tarjotaan myös erilaista ryhmätoimintaa vauvaperheille.


Neuvolan henkilökunta toimii yhteistyössä mm. perhetyöntekijän, päivähoidon, psykologin, puhe-, fysio- ja toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän ja perheneuvolan kanssa. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa perheitä käyttämään edellä mainittuja palveluita.​

Lasten rokotusohjelmasta lisätietoja löytyy THL:n Rokottajan käsikirjasta
sekä muuta aineistoa  THL:n internet-sivuilta

                                                                                                       lastenneuvola.png
 

Päivitetty 26.04.2017 klo 15:19