Rekisteriselosteet


Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet kootaan tälle sivulle. Rekisteriselosteiden määrä tulee täydentymään.

Jokaisesta henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste, josta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Esimerkki henkilörekisteristä on muun muassa potilasasiakirjoja sisältävä potilasrekisteri. 

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaselosteesta ilmenee:

rekisterinpitäjä

rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

rekisterin nimi

rekisterin käyttötarkoitus

rekisterin tietosisältö

säännönmukaiset tietolähteet

säännönmukaiset tietojen luovutukset

tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

rekisterin suojauksen periaatteet

rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet

Aikuissosiaalityön rekisteri
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Neuvolan perhetyön rekisteri
Nuorten psykososiaalisten palvelujen rekisteri
Perheneuvolan rekisteri
Potilasrekisteri
Päihdehuollon rekisteri
Toimeentulotuen rekisteri

Tietosuojaseloste Nuorten talo, Pysäkki

Tieran opiskelijahuoltokertomuspalvelun rekisteriselosteen löydät Kasvatus- ja opetustoimen sivuilta.Päivitetty 19.05.2017 klo 14:09