Lapset

Lasten suunterveys on sidoksissa huoltajien suunhoitotottumuksiin. Reikiintymisen ehkäisyssä on tärkeää omaksua hyvät suunhoitotottumukset jo lapsena. Huoltajilla on vastuu lapsen suunterveyden oikeaoppisesta toteutumisesta, mutta huoltajien tulee saada tietoa ja tukea suunterveyden ylläpitämisestä suun terveydenhuollon henkilöstöltä.

Lapsen suun terveyden edistämiseen tarvitaan lapsen huoltajien, neuvolan ja suun terveydenhuollon yhteistyötä.

Kaikille 1,5 -, 3- ja -5 vuotiaiden vanhemmille lähetetään kehotus varata aika lapsen suun terveystarkastukseen suuhygienistille. Suun terveystarkastuksessa selvitetään suun terveydentila, sen kehitys ja hoidon tarve ja tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Tarvittaessa lapsi ohjataan hammaslääkärille. Jos lapsella on purentavirheitä, hänet ohjataan tarvittaessa oikomishoitoon.

3- ja 5-vuotiaan lapsen suun terveystarkastuksen sähköinen ajanvaraus on myös mahdollista!

Päivitetty 17.10.2016 klo 11:51