Työterveyshuolto

Terveyskeskus tarjoaa lakisääteistä työterveyshuoltopalvelua Keravan kaupungin alueella sijaitseville yrityksille.

Työterveyshuolto perustuu Työterveyshuoltolakiin sekä hyvään työterveyshuoltokäytäntöön.

Työterveydenhuollon toimintatapoina ovat:

  • toiminnan suunnittelu
  • työpaikkaselvitykset
  • terveystarkastukset, työhyvinvointitapaamiset
  • tietojen anto ja ohjaus
  • osatyökykyisen työntekijän tuki
  • terveyden edistäminen
  • työterveyden raportointi.

 

Yrityksillä ja työterveyshuoltopalveluita hankkivilla yksityisyrittäjillä on oikeus saada korvausta Kansaneläkelaitokselta sairausvakuutuslain perusteella.

Työterveyshuollon kustannuksista korvataan työnantajalle 60 %, jotka aiheutuvat työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisesta ja työpaikkakäynneistä. Työterveyshuollon muista kustannuksista korvataan 50 %.

Hyvä työterveyshuolto edellyttää tiivistä yhteistyötä työpaikkojen johdon, henkilöstöhallinnon ja suunnittelusta vastaavien sekä työpaikan työsuojeluorganisaation kanssa.

Keravan terveyskeskuksen työterveyshuollossa toimii lääkäri, työterveyshoitaja, toimistosihteeri ja työfysioterapeutti.

​Työterveyshuollon hinnasto 1.1.2016 alkaen:

Työterveyshuollon maksut ja tutkimushinnat 1.1.2016 alkaen.pdf


 


 


 

Päivitetty 02.03.2017 klo 15:08