Tietosuojalauseke

Evästeiden käyttö Kerava.fi-palvelussa

Käytämme sivuillamme cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Henkilötietojen kerääminen Kerava.fi-palveluissa

Kerava.fi-palvelut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Keravan kaupunki ei myöskään kerää Kerava.fi-palveluita käyttävien henkilötietoja.

Keravan kaupunki on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyvien tunnistetietojen käsittelyyn. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivua selaavaan henkilöön (käyttäjään) yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Vain järjestelmän teknisestä toteutuksesta ja tietoturvasta huolehtiva henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistamistietoja, jos se esimerkiksi vian tai väärinkäytön selvittämiseksi on välttämätöntä. Tunnistamistietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä. tilanteissa. Tämä velvoite koskee myös em. henkilöstöä.

Päivitetty 08.10.2020 klo 08:03