Väestönsuojat

​Valtaosa Keski-Uudenmaan alueen väestönsuojista on yksityisiä talosuojia (asuin-, liike- tai teollisuusrakennuksiin tehtyjä teräsbetonisuojia) tai yksityisiä useamman kiinteistön yhteissuojia. Kummatkin suojatyypit on tarkoitettu/varattu kyseisen rakennuksen/rakennusryhmän asukkaille, työntekijöille ja rakennuksessa muutoin oleskeleville henkilöille suojautumiskäyttöön.

Yleiset väestönsuojat on tarkoitettu puolestaan alueella liikkuvan/oleilevan väestön suojaamiseksi ja sijaitsevat tyypillisesti esim. liikennepaikoissa kuten satamissa ja linja-autoasemilla. Yleisiä suojia on Suomessa vain muutamia suurimmissa kaupungeissa. Keski-Uudenmaan alueella ei ole yleisiä väestönsuojia. Tällaisten yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitetta kunnilla ei enää ole (perustui aikaan, jolloin jaettiin kuntia ja alueita suojelukohteisiin ja valvonta-alueisiin).

Nykyään velvollisuudesta rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia säädetään pelastuslaissa ja rakentamis- ja ylläpitovelvollisuus koskee koko maata:

Väestösuoja on rakennettava (uudisrakentamisessa):

  • Asumiseen, työskentelyyn ja pysyvään oleskeluun tarkoitettua rakennusta/rakennusryhmää varten, jos kerrosala on väh. 1 200 m2
  • Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin, jos kerrosala on väh. 1 500 m2
Jälkikäteen rakentamisvelvoite voi syntyä, jos esim. rakennusta laajennettaessa kerrosala ylittää yllä mainitut neliömäärärajat, eikä rakennuksella ole ennestään väestönsuojaa. Rakennusvalvontaviranomaisella on merkittävä rooli väestönsuojien rakentamisvelvoitteen toteutumisessa.

Väestönsuojien kunnossapidosta ja muiden velvoitteiden noudattamisesta vastaa lähtökohtaisesti rakennuksen omistaja/haltija.


Päivitetty 09.03.2022 klo 12:22