Työ, yrittäminen ja elinkeinot

​Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva, vetovoimainen, rohkea, menestyvä ja uutta luova kaupunki, jossa palvelut ja luonto ovat jokaista lähellä. Keravan kaupungin tehtävänä on auttaa yrityksiä menestymään. Keskeinen tavoitteemme on luoda yritystoiminnalle monipuoliset toimintaedellytykset.

Miksi sijoittua Keravalle?

Eri tahot mm. EK, Taloustutkimus sekä Suomen Yrittäjät kysyvät vuosittain yritysjohtajilta mielipiteitä kunnan tai kaupungin yritysmyönteisyydestä.  Vuonna 2020 tutkimuksen tekivät vuorostaan Suomen Yrittäjät ja Taloustutkimus. Suomen Yrittäjien Kuntabarometri-kyselyssä (parhaat kunnat yrittää Suomessa) yksi menestyjistä on Kerava, joka nousi omassa sarjassaan (alle 50 000 asukasta) sijalle neljä (4).

Taloustutkimuksen kyselyssä yritysjohtajilta kysyttiin mielipiteitä kunnan asioiden hoidosta. Tässä kyselyssä Keravan sijoitus oli kuusi (6). Kerava oli ainut kunta Keski-Uudeltamaalta, joka ylsi TOP-10 listalle. Helsingin sijoitus oli seitsemän (7).

Suomen Yrittäjien kuntabarometrin mukaan Keravalla yrittäjät ovat tasaisen tyytyväisiä. Erityisen hyvän arvosanan yrittäjiltä saa päätöksenteon yrittäjälähtöisyys. Korkeimpia valtakunnallisia arvioita saa koulutus ja osaaminen. Alueellisesti ja valtakunnallisesti Keravalla yrittäjät arvioivat myös yrityspalvelujen, hankintapolitiikan, elinkeinopolitiikan aseman kunnassa ja infrastruktuurista huolehtimisen toimivan hyvin.

Tiivis yhteistyö yrittäjien kanssa avainasemassa

Avoimuus ja hyvä vuoropuhelu yrittäjien, kaupungin johdon, eri toimialojen ja verkoston eri toimijoiden välillä on avainasemassa, kun luomme elinvoimaa alueelle.

Henkilökohtaiset yritystapaamiset, tapahtumat, aamukahvit ja infot luovat positiivista yhteishenkeä. Keravan Yrittäjät tavataan säännöllisesti ja ongelmiin tartutaan ja etsitään niihin yhdessä ratkaisut.

Seudullinen kehittämisyhtiö eli Keuke tarjoaa maksutonta yritysneuvontaa aloittaville ja jo toiminnassa oleville yrityksille. Tätä neuvontapalvelua voivat hyödyntää myös tänne sijoittuvat yritykset esim. jos hankkeen kannattavuus askarruttaa. Teemme hyvää yhteistyötä paikallisen koulutusorganisaation eli Keudan kanssa. Yhteistyö Keudan ja yritysten kanssa on tärkeää, jotta pystymme vastaamaan yritysten tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden suhteen.

Työllisyyden kuntakokeilu 1.3.2021 alkaen avaa uusia mahdollisuuksia työllistämiseen

Kerava ja Vantaa ovat mukana  työllisyyden kuntakokeilussa, joka käynnistyy 1.3.2021. Mukana yhteistyössä TE-palvelut, Keravan työllisyys- ja elinkeinopalvelut, yritykset ja muut yhteistyökumppanit. Tämä kokeilu mahdollistaa sekä yrityksille että työnhakijoille mm. henkilökohtaista palvelua työllisyysasioissa Keravan toimipisteessä. Kuntakokeilu mahdollistaa uusien työkalujen käyttöönoton sekä uusien toimintatapojen ja erilaisten käytäntöjen kokeilun työvoiman saatavuuden turvaamiseksi paikallisille yrityksille. 

tyo_yrittaminen_elinkeinot.jpg


Lisätietoja:

Keravan elinkeinopalvelut
elinkeinopalvelut@kerava.fi

Päivitetty 21.09.2022 klo 09:37