Asiakkuudenhallinta

CRM-asiakasrekisteri

"EU:n uusi tietosuoja-asetus eli GDPR muuttaa 25.5.2018 tavan, jolla henkilötietoja käsitellään. Asetuksen tavoitteena on varmistaa henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen kaikkialla EU:ssa. Lähtökohtaisesti asetus parantaa tietosuojaa ja lisää henkilötietorekisteriin kuuluvien oikeuksia".

Elinkeinopalvelut on ottanut käyttöön vuoden 2018 alusta uuden Microsoft Office 365 -ympäristössä toimivan Dynamics CRM- asiakasrekisterijärjestelmän asiakassuhteiden hallintaa ja markkinointia varten. CRM-rekisterin tarkoituksena on ylläpitää kaupungissa toimivien yritysten ja yhteisöjen yhteystietoja ja hyödyntää niitä elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tietoja käytetään ainoastaan Keravan kaupungin elinkeinopalveluiden viestintään, markkinointiin, yritysten kontaktointiin ja raportointiin. Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa Keravan kaupungin ulkopuolelle. 

CRM-järjestelmästä löytyy keravalaiset ja Keravalla toimivat yritykset. Koska uusia yrityksiä syntyy ja vanhoja lopettaa, pitää tiedot saada päivitettyä reaaliajassa järjestelmään. Tällä hetkellä tiedot on kerätty mekaanisesti Vainu-palvelusta ja siirretty Dynamics CRM-järjestelmään käsin. Tämä on työlästä ja aikaa vievää.  Ratkaisuna tähän Vainu-palvelu tarjoaa 2-suuntaista Dynamics-integraatiota, jonka avulla pystytään siirtämään halutut tiedot suoraan CRM-järjestelmään ilman työlästä käsisyöttöä ja seurantaa. Siirrettävät tiedot käsittävät mm: yrityksen nimi, y-tunnus, liikevaihto, osoitetiedot, henkilöstömäärä ja henkilötieto.

Rekisteriseloste.pdf

CRM.jpg 


Päivitetty 06.08.2018 klo 10:03