Kaupungin hankinnat

Tästä linkistä löydät :

  • tietoa Keravan kaupungin hankinnoista
  • hankintakalenterin
  • tietoa kaupungin avoimista tarjouspyynnöistä 
  • ohjeita tarjoajille

kaupungin_hankinnat.jpg

Hups- miten tässä näin kävi?

Menikö kilpailutus taas naapuriin? Mikä meni pieleen? Julkiset hankinnat ja niihin sovellettavat menettelyt koetaan monesti tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten näkökulmasta haastaviksi. Hankintalainsäädäntöön kannattaa kuitenkin suhtautua työvälineenä, joka parhaimmassa tapauksessa luo avoimempaa ja läpinäkyvämpää kilpailutuskulttuuria, ja turvaa yrittäjien tasapuolisen sekä syrjimättömän kohtelun. Ennen seuraavaan tarjouskilpailuun osallistumista istu alas ja käy läpi seuraava lista, sillä siihen on kerätty kymmenen yleisintä syytä, joihin tarjoajat kompastuvat kilpailutuksissa. 

HUPS-ohjeita tarjoajalle.pdf

Keravan kaupunki julkaisee hankintalaissa säädetyn kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset hankintailmoituskanavalla www.hilma.fi. Kaupungin avoimet tarjouspyynnöt löytyvät pääsääntöisesti osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/kerava.

Päivitetty 11.04.2018 klo 08:11