Kesätyöseteli 2022

Keravan kaupunki tukee keravalaisten nuorten kesätyöllistämistä kesätyösetelillä. Setelin voi käyttää nuori, joka vuoden 2022 aikana täyttää vähintään 16 vuotta ja enintään 29 vuotta. Setelin voi käyttää Keravalla tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö, kunta tai valtio). Osuuskunnalle voidaan myöntää seteli, jos nuori työllistää sitä kautta itsensä. Kesätyöseteliä ei myönnetä jo palkkatuetulle henkilölle.

Kesätyöseteleitä on jaossa 50 kappaletta ja yksi seteli on arvoltaan 400 euroa. Kesätyöseteli on haettavissa 7.2.–5.6.2022 ja sen voi käyttää 1.5.–31.8.2022 välisenä aikana. Kesätyöseteliä on jaossa 1 kpl / keravalainen nuori.

Vuonna 2021 seteleitä maksettiin 44 kpl. 

Kesätyösetelin ehdot

  • vähintään kuukauden mittainen työsopimus keravalaisen nuoren kanssa
  • työaika vähintään 20 h / viikko
  • maksettavan palkan on oltava vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Näin haet kesätyöseteliä

  • Kun kesätyöpaikka / kesätyöntekijä on tiedossa, täyttäkää sähköinen hakulomake
  • Työllisyyspalvelut vastaanottaa ja tarkistaa hakulomakkeen ja lähettää työnantajan sähköpostiin linkin kesätyösetelin sähköiseen maksatuslomakkeeseen (Lomake toimii vahvistuksena kesätyösetelin myöntämiselle.)
  • Kun työsuhde on päättynyt, työnantaja täyttää ja lähettää sähköisen maksatuslomakkeen 4.9.2022 mennessä.
  • Kesätyöseteli maksetaan syyskuun aikana. Työnantajaan ollaan yhteydessä, mikäli kesätyösetelin ehdot eivät täyty tai työsuhteesta tarvitaan lisätietoja.

Mikäli sähköisten lomakkeiden täyttäminen ei ole mahdollista, olkaa yhteydessä työllisyyspalveluihin. 


Lisätietoja
Keravan työllisyyspalvelut, Jemina Parkkinen
p. 040 318 4169 tai jemina.parkkinen@kerava.fi.

Päivitetty 21.02.2022 klo 11:44

 Kuvan katselu