Osatyökykyisiä tukeva TEOT-hanke

Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä eli TEOT-hankkeen tavoitteena Keravalla ja Vantaalla on edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta tuomalla tietoa työkyvyn palveluista helpommin löydettäväksi ja saavutettavaksi. Työkyvyn tuen palveluita ja työmenetelmiä kehitetään kaupungin sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa.


Hankkeessa selvitetään osatyökykyisen asiakkaan 

 • tilannetta
 • työ- ja toimintakykyä
 • työllistymismahdollisuuksia 
 • sekä edistetään työelämään siirtymistä. 


Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 • Täysi-ikäiselle keravalaiselle, joka on työtön työnhakija tai työvoiman ulkopuolella.
 • Henkilölle, jolla on heikentynyt työ- ja/tai toimintakyky sairauden, vamman tai sosiaalisten syiden vuoksi.
 • Henkilölle, jonka työttömyyden syitä ei ole välttämättä tunnistettu ja muut palvelut eivät ole tuoneet ratkaisua työllistymisen haasteisiin.
 • Henkilölle, joka haluaisi tilanteeseensa muutosta.


Mitä palvelussa tehdään?

 • Selvitetään tämänhetkinen työ- ja toimintakyvyn tilanne.
 • Tuetaan työllistymistä; koulutukseen, kuntoutukseen tai tarvittaessa eläkkeelle hakeutumista.
 • Tehdään monialaista yhteystyötä ja palveluohjausta asiakkaan erityistarpeet ja tilanne huomioiden.
 • Sovitaan asiakastapaamiset joustavasti ja tarvittaessa tapaamisiin otetaan mukaan asiakkaan lähipiiri.
 • Tehdään tiivistä yhteistyötä Kelan asiantuntijan kanssa, joka on osa tiimiä.
 • Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
 • TEOT-hankkeesta myös yhteistyötahot saavat neuvontaa ja opastusta osatyökykyisyyteen liittyvissä asioissa.


Miten palveluun pääsee?

Palveluun pääsee ammattilaisen tekemän lähetteen kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tai työllisyyspalveluiden ammattilainen tekee asiakkaan kanssa arvion hänen kokonaistilanteestaan. Samalla arvioidaan asiakkaan osatyökykyä ja työllistymisen mahdollisuuksia. Lähete tulee TEOT-palveluun salatulla sähköpostilla.


Hankkeen asiakastyö on käynnistynyt marraskuussa 2021. Palvelu on asiakkaalle vapaaehtoinen.


Ota yhteyttä

TEOT-hankkeen yhteyshenkilöt Keravalla

Työkykykoordinaattori
puh. 040 318 2590


Työhönvalmentaja
puh. 040 318 2425


TEOT-hankkeen projektipäällikkö

Projektipäällikkö
Heidi Nihtilä
puh. 040 570 0303
heidi.nihtila@vantaa.fi

Päivitetty 29.12.2021 klo 15:39