Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle, joka palkkaa keravalaisen vähintään 6 kuukautta työttömänä olleen tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevan työttömän työnhakijan. Työttömyysaikaa ei vaadita, jos palkattava henkilö on vasta ammattiin valmistunut alle 29-vuotias keravalainen nuori.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että työsuhteen kesto on vähintään 6 kk ja työaika vähintään 60 % alalla noudatettavasta täydestä työajasta. Mikäli työnantaja saa TE-toimiston palkkatukea palkattavan työttömän työllistämiseen, tulee työsuhteen keston olla vähintään 8 kuukautta.

Tuen suuruus on 500 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6–12 kuukauden ajaksi. Kuntalisää voidaan käyttää vain työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen.

Työllistämisen kuntalisän myöntämisen ehdot.pdf

Työllistämisen kuntalisän hakemuslomake.docx
Työllistämisen kuntalisän tilityslomake.docx
Työnhakijan vakuutus työttömyydestä.docx


Lisätietoja: 

työllisyysjohtaja Martti Poteri 
p. 040 318 2108
martti.poteri(at)kerava.fi


Päivitetty 12.01.2022 klo 19:26