Työllisyyspalvelut

Työ_ScanStockPhoto_image_3302313 (2).jpg

Työllisyystoiminnan tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien keravalaisten työttömien aseman parantaminen, elämänhallinnan tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Työllisyyspalveluihin kuuluu kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, palkkatuella työllistäminen sekä työllisyysmäärärahojen koordinointi. Työllisyyspalvelujen piiriin kuuluvat myös syrjäytymisuhan alaiset tai ilman opiskelupaikkaa jääneet alle 25-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet työttömäksi jääneet alle 30-vuotiaat nuoret.

Palvelut on tarkoitettu keravalaisille työttömille ja niihin ohjaudutaan TE-toimiston kautta.

 

Päivitetty 03.04.2018 klo 09:36