Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189)

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhdessä asiakkaan kanssa tekemän aktivointisuunnitelman perusteella.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan sisällä eri hallintokunnissa sekä yhdistyksissä, säätiöissä, valtion virastoissa tai uskonnollisissa yhteisöissä.

Keravalla kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa kaupungin työllisyysyksikkö. Työllisyysyksikön omissa tiloissa kuntouttavassa työtoiminnassa olevat suorittavat monipuolisia tehtäviä. Näitä ovat mm. kokoonpano- ja pakkaustyöt, erilaiset kuljetustehtävät, puistotyöt sekä pienet korjaus- ja maalaustyöt. Muissa kaupungin yksiköissä kuntouttavan työtoiminnan sisältö vaihtelee avustavista keittiötöistä erilaisiin hoivatöihin.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan etuisuudet ovat työmarkkinatuki tai toimeentulotuki sekä läsnäolopäiviltä kulukorvaus.

Päivitetty 03.04.2018 klo 09:35