Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189)

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhdessä asiakkaan kanssa tekemän aktivointisuunnitelman perusteella.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan sisällä eri hallintokunnissa sekä yhdistyksissä, säätiöissä, valtion virastoissa tai uskonnollisissa yhteisöissä.

Keravalla kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa kaupungin työllisyyspalvelut. Työllisyyspalvelujen omissa tiloissa kuntouttavassa työtoiminnassa olevat suorittavat monipuolisia tehtäviä. Näitä ovat mm. kokoonpano- ja pakkaustyöt, erilaiset kuljetustehtävät sekä kunnossapitotyöt. Muissa kaupungin yksiköissä kuntouttavan työtoiminnan sisältö räätälöidään henkilön ja toimipisteen tarpeiden mukaan sopivaksi.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan etuisuudet ovat työmarkkinatuki tai toimeentulotuki sekä läsnäolopäiviltä kulukorvaus.

Päivitetty 17.01.2022 klo 16:20