Nuorten työpaja Jenga

 
Nuorten työpaja Jenga sijaitsee osoitteessa Santaniitynkatu 1. 
Huomaathan, että Jengan musiikkistudio sijaitsee eri osoitteessa: 
Kerananpolku 1.

Työpaja Jenga tarjoaa työkokeilupaikan tai kuntouttavaa työtoimintaa keravalaisille 17 -29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Pajajakson aikana valmentautujat voivat hyödyntää omaa osaamistaan. Tehtäviä ei tarvitse osata etukäteen, sillä Jengassa ammattitaitoiset ohjaajat opastavat työtehtävissä.

Jengassa voit työskennellä puuverstaalla, tekstiilipajassa, musiikkistudiossa, Mekassa (viestintä- ja media-ala), matalan kynnyksen luovan toiminnan paja Voimalassa tai seinättömässä pajassa. Jengan toiminta on opinnollistettu, ja pajalla kerrytetystä osaamisesta voi saada osaamistodistuksen. 

Jengan valmentautujat saavat tukea arjenhallintaan, sekä tutustuvat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin kuten liikuntaan ja luoviin toimintoihin. Valmentautujat osallistuvat Jengan yhteisöllisiin työtehtäviin, viikottaiseen liikuntaan, ruuan valmistukseen ja viikkosiivoukseen. 

Jengaan hakeutuessa sinun tulee olla työtön työnhakija TE -palveluissa. Tämän jälkeen voit olla yhteydessä Jengan valmentajiin ja sopia tutustumis- ja haastatteluajan.
 

Klikkaa tästä Nuorisopalveluiden hinnastoon

Hinnastosta löytyvät myös Jengan hinnat.
 

Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan sisältö

- työelämässä tarvittavien perustaitojen oppiminen
- elämänhallintataidot sekä sosiaaliset valmiudet 
- työelämään tutustuminen
- eri ammattialojen ja koulutuspaikkojen kartoitus
- harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen
- oppilaitos- ja yritysvierailut
- palveluohjaus tarvittavien palveluiden piiriin (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut) 

Työkokeilujakson pituus on tavallisesti 3 – 6 kuukautta. Työkokeilun aikana valmentautujat saavat työmarkkinatukea ja kulukorvausta.

Työvalmennus työkokeilussa

Nuorten työvalmennuksen painopisteenä on tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen. Työtehtävät sovitaan nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaisesti. 

Valmennuksessa pyrimme tukemaan nuoren päivittäistä elämänhallintaa, sekä tarvittaessa aktivoimaan ja kuntouttamaan. Valmennussuunnitelmassa huomioidaan nuoren omat voimavarat ja jaksosta pyritään tekemään sisällöltään hyödyllinen ja mielekäs.
 

Voimala

Voimala tarjoaa valmentautujalle matalan kynnyksen tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa. Voimalassa työskennellään yksilö- ja ryhmävalmennuksen, työvalmennuksen sekä luovien menetelmien keinoin valmentautujan elämäntilanteen, elämäntaitojen ja itsetuntemuksen tukemiseksi.
 

Verstas

Puutyöverstas on Nuorten työpaja Jengan puutöihin erikoistunut yksikkö.
Puutyöverstaalla opitaan mm. huonekalujen kunnostusta, pintakäsittelyä sekä pajatuotteiden kuten linnunpönttöjen, leikkuulautojen ja pienten puutuotteiden valmistusta.

Työkokeilussa valmentautuja osallistuu työpajan arkeen ja yhteisöllisiin työtehtäviin. Harjoittelija oppii työkulttuuria, arjenhallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua.

Asiakastyöt

Puutyöverstaalla voidaan tehdä pienimuotoisia asiakkaiden tilaus- ja entisöintitöitä.
Mikäli haluat huonekalusi kunnostukseen, laita siitä valokuva verstaan työnsuunnittelijan s-postiin. Näin voimme paremmin arvioida kunnostuksen mahdollisuutta.

Työnsuunnittelija
Emmi Närhi
emmi.narhi(a)kerava.fi
p. 040 318 4071
 

Tekstiilipaja

Tekstiilipaja on Nuorten työpaja Jengan ompelutöihin ja pienimuotoisiin verhoilutöihin erikoistunut yksikkö.

Tekstiilipajalla tehdään asiakastöitä, verhoilua, entisöintiä, myyntituotteita ja korjausompelua.

Tarjottavista työtehtävistä voi laittaa kuvan tekstiilipajan työnjohtajan sähköpostiin, jolloin hänen on helpompi arvioida, onko työ mahdollista tehdä työpajalla.

Työnjohtaja Aila Törmälä
aila.tormala(at)kerava.fi
puh. 0403182508

 

Mekka

Mediaoppimisen- ja kasvatuksen keskus Mekka on nuorten työpaja Jengan media- ja viestintä-alaan erikoistunut yksikkö. Mekkassa opiskellaan visuaalista ilmaisua, mainosten, esitteiden, logojen ja bannerien tekoa, videokuvausta ja editointia. 

Työskentelemme Adoben CC ohjelmistoilla, kuten Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ja Indesign. Työskentelyssä painotetaan nuoren omaa motivaatiota, osaamista ja luovuutta sekä yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista. 

Mekkan työkokeilussa valmentautujat osallistuvat työpaja Jengan arkeen, yhteisöllisiin työtehtäviin sekä viikottaiseen liikuntaan. Valmentautuja oppii työkulttuuria, arjenhallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua. 

Mekkan työkokeilun lähtökohtana valmentautujalla on tietotekninen perusosaaminen ja motivaatio visuaaliseen ilmaisuun. Aiempi kokemus ja koulutus alan työtehtävistä ja kuvankäsittelystä katsotaan eduksi.

Mediasuunnittelija
Iris Heinsola
p. 040 318 4066
iris.heinsola(a)kerava.fi
 

Studio

Jengan Studio on Keravan Nuorten työpaja Jengan äänityöskentelyyn erikoistunut yksikkö. Pääpaino studiolla toteutettavassa työkokeilussa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa on työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai opiskelupaikan löytäminen.

Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan valmentautujat osallistuvat työpajan arkeen ja yhteisöllisiin työtehtäviin, ja harjoittelija oppii elämänhallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua. Lisäksi opetellaan äänialan työtehtäviä ja työkulttuuria.

Studio mahdollistaa erilaisten äänituotteiden teon, kuten nauhoitukset ja mainosten ääniraidat. Näytelmien ja teatterin taustanauhojen valmistus on myös mahdollista. Asiakastyöt ovat tervetulleita.

Studiossa voidaan tuottaa miltei mitä tahansa, mikä liittyy äänen taltioimiseen ja editoimiseen. Pääasiallisena ohjelmana toimii Ableton.

Studion työkokeilussa eduksi katsotaan jonkin soittimen soittaminen, laulun harrastus tai aiempia opintoja musiikista. Koska pääpaino on työelämän pelisääntöjen omaksumisessa, näistä vaatimuksista joustetaan tapauskohtaisesti.

Kaikki tehtävät opetetaan ja harjoittelija saa yksilöllistä ohjausta ja tukea.

Äänitysstudio sijaitsee osoitteessa Kerananpolku 1, 04220 Kerava.

Työvalmentaja
Juha Uronen
p. 040 318 4068
  

Pajapuoti

Jengan ja Työkeskuksen myymälä
Nuorten työpaja Jengan ja Työkeskuksen yhteinen Pajapuoti toimii Keravan keskustassa, osoitteessa Kauppakaari 11. Pajapuodissa on myynnissä yksilöllisiä lahjatavaroita, käyttöesineitä ja käsitöitä.

Pajapuodin aukioloajat:
ma–pe klo 8.00–15.00
  

Seinätön paja

Seinättömän pajan toiminnan ydin on tuettu työssäoppiminen. Valmennuksen tavoitteena on parantaa valmentautujan elämänhallintaa, työyhteisötaitoja ja tärkeimpänä, että valmentautuja saa kokemusta työelämästä. Tämä helpottaa nuoren siirtymistä avoimille työmarkkinoille tai antaa valmiuksia nuorta kiinnostavaan koulutus ja uravalintaan.

Seinättömän pajan toimintamallissa pyritään löytämään valmentautujalle työkokeilupaikka paikallisista yrityksistä, kunnista, järjestöistä ja yhdistyksistä.

Seinättömällä pajalla korostuu työelämäyhteys ja mahdollisimman lähellä työelämää tapahtuva tuettu oppiminen. Seinättömän valmennuksen tavoitteena on tukea valmentautujaa, työnantajaa ja koko työyhteisöä. Seinättömällä pajalla tehdään monialaista yhteistyötä niin yritysten, kunnallisten palveluiden tuottajien kuin kolmannen sektorin kanssa.

Seinättömällä pajalla voi olla työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai palkkatuetussa työssä. Jengan Seinättömälle pajalle valmentautujat tulevat pääasiassa joko kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. 
  

Opinnollistaminen

Nuorten työpaja Jengan tunnistettu oppimisympäristö on tehty yhteistyössä ammattioppilaitoksen kanssa. Pajajakson aikana ammattitaitoiset ohjaajat opettavat seuraavat ja tunnistavat valmentautujien taitoja ja osaamista työtehtävissä. Pajajakson päättyessä asiakkaat saavat osaamistodistuksen, joka peilaa työpajoilla tunnistettua osaamista alan ammattitaitovaatimuksiin.

Osaamistodistus vahvistaa asiakkaan itsetuntoa sekä helpottaa siirtymistä alan opintoihin ja työpaikkoihin. Osaamistodistus ei ole virallinen tutkintotodistus eikä työtodistus. Osaamistodistuksessa tunnistettua osaamista voidaan oppilaitoksen harkinnan mukaan hyväksilukea opintoihin. 

Lisätietoa:
https://www.intory.fi/kehittaminen/opinnollistaminen/
Päivitetty 31.05.2021 klo 13:40