Nuorten työpaja Jenga

Työpaja Jenga tarjoaa työkokeilupaikan tai kuntouttavaa työtoimintaa keravalaisille 17 -29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Pajajakson aikana valmentautujat voivat hyödyntää omaa osaamistaan. Tehtäviä ei tarvitse osata etukäteen, sillä Jengassa ammattitaitoiset ohjaajat opastavat työtehtävissä.

Jengassa voit työskennellä Mekassa (viestintä- ja media-ala), seinättömässä pajassa, musiikkistudiossa, puuverstaalla, tai Voimala -valmennuksessa, jossa työskennellään luovin ja voimavaralähtöisin työskentelymenetelmin. Jengan toiminta on opinnollistettu, ja pajalla kerrytetystä osaamisesta voi saada osaamistodistuksen. 

Jengan valmentautujat saavat tukea arjenhallintaan, sekä tutustuvat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin kuten liikuntaan ja luoviin toimintoihin. Valmentautujat osallistuvat Jengan yhteisöllisiin työtehtäviin, viikottaiseen liikuntaan, ruuan valmistukseen ja viikkosiivoukseen. 

Näin haet Jengaan

Jengaan hakeutuessa sinun tulee olla kirjoilla Keravalla, työtön työnhakija TE -palveluissa, omassa kotikunnassasi. Oman TE -viranomaisesi kanssa tulee tehdä työllistymissuunnitelma ja kuntouttavaan työtoimintaan hakeutuessa tulee olla tehtynä aktivointisuunnitelma. Tämän jälkeen voit olla yhteydessä Jengaan ja sopia tutustumis- ja haastatteluajan.

Soita ja hae, puh. 040 318 2509


 Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan sisältö

- työelämässä tarvittavien perustaitojen oppiminen
- elämänhallintataidot sekä sosiaaliset valmiudet 
- työelämään tutustuminen
- eri ammattialojen ja koulutuspaikkojen kartoitus
- harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen
- oppilaitos- ja yritysvierailut
- palveluohjaus tarvittavien palveluiden piiriin (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut) 

Työkokeilujakson pituus on tavallisesti 3 – 6 kuukautta. Työkokeilun aikana valmentautujat saavat työmarkkinatukea ja kulukorvausta.

Työ- ja yksilövalmennus työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa

Nuorten valmennuksessa painopisteenä on tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen. Työtehtävät sovitaan nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaisesti. 

Valmennuksessa pyrimme tukemaan nuoren päivittäistä elämänhallintaa, vahvistamaan työelämävalmiuksia, sekä tarvittaessa aktivoimaan ja kuntouttamaan. Tavoitteena on löytää suunta avoimille työmarkkinoille, opintoihin tai muuhun tarvittavaan  palveluun.  Valmennussuunnitelmassa huomioidaan nuoren omat voimavarat ja jaksosta pyritään tekemään sisällöltään hyödyllinen ja mielekäs.

Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan valmentautujat osallistuvat työpajan arkeen ja yhteisöllisiin työtehtäviin. 

Tukea ja apua

Jengan palvelussa ollessasi saat tukea ja apua esimerkiksi seuraavissa asioissa:

- työnhaku
- koulutuspaikkojen haku
- asuminen ja itsenäistyminen
- raha-asiat
- hyvinvointi

Pajapuoti

Jengan ja Työkeskuksen myymälä
Nuorten työpaja Jengan ja Työkeskuksen yhteinen Pajapuoti toimii Keravan keskustassa, osoitteessa Kauppakaari 11. Pajapuodissa on myynnissä yksilöllisiä lahjatavaroita, käyttöesineitä ja käsitöitä.

Pajapuodin aukioloajat:
ma–pe klo 8.00–15.00

Mekka

Mediaoppimisen- ja kasvatuksen keskus Mekka on nuorten työpaja Jengan media- ja viestintä-alaan erikoistunut yksikkö. Mekkassa opitaan esimerkiksi visuaalista ilmaisua, mainosten, esitteiden, logojen ja bannerien tekoa, videokuvausta ja editointia. 

Työskentelemme Adoben CC ohjelmistoilla, kuten Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ja Indesign. Työskentelyssä painotetaan nuoren omaa motivaatiota, osaamista ja luovuutta sekä yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista. 

Mekkan työkokeilun lähtökohtana valmentautujalla on tietotekninen perusosaaminen ja motivaatio visuaaliseen ilmaisuun. Aiempi kokemus ja koulutus alan työtehtävistä ja kuvankäsittelystä katsotaan eduksi.
  

Seinätön paja

Seinättömän pajan toiminnan ydin on tuettu työssäoppiminen. Valmennuksen tavoitteena on parantaa valmentautujan elämänhallintaa, työyhteisötaitoja ja tärkeimpänä, että valmentautuja saa kokemusta työelämästä. Tämä helpottaa nuoren siirtymistä avoimille työmarkkinoille tai antaa valmiuksia nuorta kiinnostavaan koulutus ja uravalintaan.

Seinättömän pajan toimintamallissa pyritään löytämään valmentautujalle työkokeilupaikka paikallisista yrityksistä, kunnista, järjestöistä ja yhdistyksistä.

Seinättömällä pajalla korostuu työelämäyhteys ja mahdollisimman lähellä työelämää tapahtuva tuettu oppiminen. Seinättömän valmennuksen tavoitteena on tukea valmentautujaa, työnantajaa ja koko työyhteisöä. Seinättömällä pajalla tehdään monialaista yhteistyötä niin yritysten, kunnallisten palveluiden tuottajien kuin kolmannen sektorin kanssa.

Seinättömällä pajalla voi olla työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai palkkatuetussa työssä. Jengan Seinättömälle pajalle valmentautujat tulevat pääasiassa joko kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. 
 

Studio

Jengan Studio on Keravan Nuorten työpaja Jengan äänityöskentelyyn erikoistunut yksikkö. Pääpaino studiolla toteutettavassa työkokeilussa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa on työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai opiskelupaikan löytäminen.

Studio mahdollistaa erilaisten äänituotteiden teon, kuten nauhoitukset ja mainosten ääniraidat. Näytelmien ja teatterin taustanauhojen valmistus on myös mahdollista. Asiakastyöt ovat tervetulleita.

Studiossa voidaan tuottaa miltei mitä tahansa, mikä liittyy äänen taltioimiseen ja editoimiseen. Pääasiallisena ohjelmana toimii Ableton.

Studiolla opetellaan äänialan työtehtäviä ja työkulttuuria ja studion työkokeilussa eduksi katsotaan jonkin soittimen soittaminen, laulun harrastus tai aiempia opintoja musiikista. Koska pääpaino on työelämän pelisääntöjen omaksumisessa, näistä vaatimuksista joustetaan tapauskohtaisesti.

Kaikki tehtävät opetetaan ja harjoittelija saa yksilöllistä ohjausta ja tukea.
 

Verstas

Puutyöverstas on Nuorten työpaja Jengan puutöihin erikoistunut yksikkö.
Puutyöverstaalla opitaan mm. huonekalujen kunnostusta, pintakäsittelyä sekä pajatuotteiden kuten linnunpönttöjen, leikkuulautojen ja pienten puutuotteiden valmistusta.

Puutyöverstaalla voidaan tehdä pienimuotoisia asiakkaiden tilaus- ja entisöintitöitä.
Mikäli haluat huonekalusi kunnostukseen, laita siitä valokuva verstaan työvalmentajan s-postiin. Näin voimme paremmin arvioida kunnostuksen mahdollisuutta.
  

Voimala

Voimala -valmennus tarjoaa tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa, luovien ja voimavaralähtöisten menetelmien avulla. Voimalassa työskennellään yksilö- ja ryhmävalmennuksen, työvalmennuksen sekä luovien menetelmien keinoin valmentautujan elämäntilanteen, elämäntaitojen ja itsetuntemuksen tukemiseksi.
  

Opinnollistaminen

Nuorten työpaja Jengan tunnistettu oppimisympäristö on tehty yhteistyössä ammattioppilaitoksen kanssa. Pajajakson aikana ammattitaitoiset ohjaajat opettavat seuraavat ja tunnistavat valmentautujien taitoja ja osaamista työtehtävissä. Pajajakson päättyessä asiakkaat saavat osaamistodistuksen, joka peilaa työpajoilla tunnistettua osaamista alan ammattitaitovaatimuksiin.

Osaamistodistus vahvistaa asiakkaan itsetuntoa sekä helpottaa siirtymistä alan opintoihin ja työpaikkoihin. Osaamistodistus ei ole virallinen tutkintotodistus eikä työtodistus. Osaamistodistuksessa tunnistettua osaamista voidaan oppilaitoksen harkinnan mukaan hyväksilukea opintoihin. Opinnolistamisessa meillä on käytössämme Paikko -työkalut. Paikko - Osaamistodistus ja oppimisympäristöjen tunnistaminen

Lisätietoa:
https://www.intory.fi/kehittaminen/opinnollistaminen/

Päivitetty 30.09.2022 klo 12:36