Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Jotta kiinteistö voidaan liittää vesi- ja viemäriverkostoon, tulee seuraavien kolmen ehdon täyttyä:

  1. kvv-suunnitelmat on käsitelty
  2. kohteeseen valitun kvv-työnjohtajan hakemus on hyväksytty
  3. vesisopimus on allekirjoitettu

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon edellyttää liitoskohtalausuntoa ja vesisopimuksen solmimista, joiden hakemista varten pitää täyttää hakemus kiinteistön liittämiseksi Keravan vesihuoltoverkostoon.

Hakemuksen voi toimittaa:

  • sähköpostilla osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi
  • postitse osoitteeseen Keravan vesihuolto, PL 123, 04201 Kerava
  • tuoda Sampolan asiointipisteeseen (Kultasepänkatu 7)


Liitoskohtalausunto

Liitoskohtalausuntoa tarvitaan vesijohtoon sekä jäte- ja hulevesiviemäriin liittymistä varten. Liitoskohtalausunto on kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien laatimisen perusta. Lisäksi lausunto täydentää vesisopimusta. 


Liitoskohtalausunnosta ilmenee suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat tiedot tonttijohtojen liittämiskohtien sijainnista ja korkeudesta, viemäreiden padotus-korkeuksista sekä veden painetasosta.


Uudisrakentamisessa liitoskohtalausunto sisältyy kvv-toimenpidemaksuun. Muutoin liitoskohtalausunto on maksullinen. Lausunto on voimassa puoli vuotta ja päivityksestä peritään lisäveloitus.


Rakennusluvanvaraisiin kohteisiin tilattu liitoskohtalausunto toimitetaan Vesihuollon toimesta suoraan Lupapiste.fi -palveluun.


Liitosten tilaaminen

Kun yllä mainitut kolme liittymisen edellytystä ovat täyttyneet voidaan liitostyö tilata erillisellä työtilauslomakkeella, jonka voi lähettää vesihuollon sähköpostiin vesihuolto@kerava.fi tai postittaa osoitteeseen Keravan vesihuolto, PL 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan asiointipisteeseen (Kultasepänkatu 7).

Työtilauslomakkeen lähettämisen jälkeen vesihuollon verkostomestari on yhteydessä asiakkaaseen sopiakseen ajankohdan liitosten tekemistä varten. Ajankohdan sopimisen jälkeen asiakas voi tilata liitoksia varten tarvittavan kaivannon kaivutyön. Ohjeita kaivannon tekemiseen löytyy liitostöiden kaivutyöohjeesta


Ennen liitosten tekoa vesihuollon verkostomestari käy tarkistamassa asiakkaan toimesta tehdyn kaivannon työturvallisuuden. Kun verkostomestari on hyväksynyt kaivannon, asentaa vesihuolto
tonttivesijohdon valmiiseen kaivantoon. Vesijohto asennetaan runkoputken liitoskohdasta vesimittarille asti, ellei tontille ole tuotu jo valmista varausta.


T
onttiviemärien osalta vesihuolto tekee vain liitoksen kunnalliseen runkoviemäriin (noin 2 metriä putkea), josta putkiurakoitsija jatkaa viemärin asentamista talolle asti. Uusilla ja saneeratuilla alueilla liitoskohtaan on yleensä tehty jo valmiiksi liittymävaraukset tontin rajalle asti, joihin putkiurakoitsija voi liittää suoraan tonttiviemärinsä. 


Mikäli liitosten tekeminen edellyttää kaivamista tontin ulkopuolella, on kaivamiselle haettava
kaivulupa.  Lupa on oltava voimassa ennen kaivamisen aloittamista. Kaivamisesta voi lukea enemmän Kaivanto-oppaasta.


Vesimittarin jälkitoimituksesta peritään vesihuollon hinnaston mukainen maksu.

Liitostyö.jpg
Päivitetty 27.07.2020 klo 10:55