Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon


Rakennatko uutta rakennusta? Tehdäänkö kiinteistöllesi linjasaneerausta? Oletko liittymässä vesihuolto- ja/tai hulevesiverkostoon? Vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä varten tarvittavat stepit kertovat mitä toimenpiteitä, lupia ja lausuntoja tarvitset.


1. Tilaa liitoskohtalausunto

Liitoskohtalausuntoa tarvitaan rakennuslupahakemukseen liitteeksi ja kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien (KVV-suunnitelmien) lähtötiedoksi. Lausuntoa tilattaessa tulee ilmoittaa vireillä olevasta tonttijaosta ja/tai hallinnanjakosopimuksesta. Liitoskohtalausunnon ja vesisopimuksen hakemista varten pitää täyttää hakemus kiinteistön liittämiseksi Keravan vesihuoltoverkostoon.


Kerava myöntää yhdelle kiinteistölle (tontille) yhden vesiliittymän/ vesimittarin/sopimuksen. Jos on tarkoitus saada useampia vesiliittymiä, tarvitaan kiinteistön omistajien välinen hallinnanjakosopimus. Keravalle toimitettavan hallinnanjakosopimuksen on oltava kopio kaikkien sopimusosapuolten allekirjoittamasta hallinnanjakosopimuksesta.


Liitoskohtalausunnosta ilmenee suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat tiedot tonttijohtojen liittämiskohtien sijainnista ja korkeudesta, viemärien padotuskorkeuksista sekä veden painetaso. Uudisrakentamisessa liitoskohtalausunto sisältyy KVV-toimenpidemaksuun. Muutoin liitoskohtalausunto on maksullinen. Rakennusluvanvaraisiin kohteisiin tilattu liitoskohtalausunto toimitetaan Keravan vesihuollon toimesta suoraan Lupapiste.fi -palveluun.


Toimitusaika vaihtelee tyypillisesti 1–6 viikkoa tilauksesta ruuhkatilanteen mukaan, joten lähetä hakemus hyvissä ajoin. Liitoskohtalausunto on voimassa 6 kuukautta ja päivityksestä peritään lisäveloitus.


2. Hae rakennuslupaa

Rakennuslupa haetaan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupa velvoittaa, että kohteella on voimassa oleva liitoskohtalausunto. Keravalla hulevesiverkostoon liittymistä varten ei tarvitse rakennuslupaa, mutta liittyminen edellyttää liitoskohtalausunnon. Hae rakennuslupaa.


3. Vesisopimus (liittymis- ja käyttösopimus)

Ennen vesisopimuksen tekemistä tulee olla voimassa oleva liitoskohtalausunto ja myönnetty rakennuslupa. Vesihuolto lähettää vesisopimuksen kahtena kappaleena postissa allekirjoitettavaksi vasta, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Liittyjä palauttaa molemmat sopimukset Keravan vesihuollolle ja niissä tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitus. Keravan vesihuolto allekirjoittaa sopimukset ja lähettää liittyjälle oman sopimuskappaleen ja laskun liittymismaksusta.


Vesisopimuksessa tulee olla liitteenä sopimus yhteisistä tonttijohdoista, mikäli vähintään kaksi kiinteistöä tai hallinta-aluetta aiotaan liittää Keravan vesihuolto- verkostoon osittain yhteisillä tonttijohdoilla ja/tai -viemäreillä.


4. Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat)

1. Uusi kiinteistö

KVV-suunnitelmat toimitetaan Keravan vesihuollolle Lupapiste.fi -palvelun kautta. Niissä tapauksissa, joissa rakennuslupaa ei tarvita, ole suoraan yhteydessä Keravan vesihuoltoon ja sovi tarvittavista suunnitelmista.


2. Olemassa oleva kiinteistö

Olemassa olevan kiinteistön liittymiseltä vesihuoltoverkostoon vaaditaan KVV-asemapiirustus, KVV-laitteistoselvitys ja KVV-pohjapiirustus siitä kerroksesta, jossa on vesimittaritila. 


3. Hulevesiviemäriin liittyminen

Hulevesiviemäriin liittymisestä edellytetään KVV-asemapiirroksen ja kaivokuvien toimittamista. KVV-asemapiirustuksissa tulee esittää maanpinnan suunnitellut korkeustiedot ja vesi- ja viemärijohtojen koko- ja korkeustiedot sekä liittymiskohta runkojohtoon. Suunnitelmat muutoksista, jotka eivät vaadi rakennuslupaa toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi.


5. Kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja (sisä- ja ulkopuoli)

Kohteeseen valitun ulkopuolisen KVV-työnjohtajan hakemus tulee olla hyväksytty ennen liitosten tilaamista ja sisäpuolisten töiden KVV-työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen töiden aloittamista. Työnjohtajan hyväksyminen tapahtuu Lupapiste.fi -palvelun kautta, paitsi niissä toimenpiteissä, jotka eivät ole luvanvaraisia. Silloin työnjohtajan hyväksyminen haetaan KVV-työnjohtajalomakkeella.


6. Urakoitsija kaivu- ja putkitöihin

Hakijan tulee järjestää urakoitsija tekemään kiinteistöllä tapahtuvat kaivu- sekä putkityöt. Keravan vesihuolto asentaa vesijohdon runkoputken liitoskohdasta tai valmiista varauksesta vesimittarille asti. Valmiista liitosvarauksesta veloitetaan hinnaston mukaisesti. Hule- ja jätevesiviemäri liitoksista sovitaan vesihuollon kanssa. KVV-työnjohtajan tulee tilata vesihuollosta tarkastusaika ulkopuolisten viemäreiden katselmusta varten ennen viemäreiden peittämistä.


Mikäli liitosten tekeminen edellyttää kaivamista tontin ulkopuolella, on kaivamiselle haettava kaivulupa.  Lupa on oltava voimassa ennen kaivamisen aloittamista. Kaivamisesta voi lukea enemmän Kaivanto-oppaasta.


7. Tee liitostyötilaus

Liitostyö voidaan tilata erillisellä työtilauslomakkeella, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:


1. Uudisrakennus

  • KVV-asemapiirustus on käsitelty
  • kohteeseen valitun ulkopuolisen KVV-työnjohtajan hakemus on hyväksytty
  • vesisopimus on allekirjoitettu 

2. Olemassa oleva kiinteistö (lisäliittyminen)

  • liitoskohtalausunto
  • KVV-asemapiirustus
  • pohjapiirustus tarvittaessa

Kun yllä mainitut liittymisen edellytykset ovat täyttyneet voidaan liitostyö tilata erillisellä työtilauslomakkeella, jonka voi lähettää vesihuollon sähköpostiin vesihuolto@kerava.fi tai postittaa osoitteeseen Keravan vesihuolto, PL 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan asiointipisteeseen (Kultasepänkatu 7).


Työtilauslomakkeen lähettämisen jälkeen vesihuollon verkostomestari ottaa yhteyttä sopiakseen ajankohdan liitosten tekemistä varten. Ajankohdan sopimisen jälkeen voi tilata liitoksia varten tarvittavan kaivannon kaivutyön. Ohjeita kaivannon tekemiseen löytyy liitostöiden kaivutyöohjeesta. Liitostyön toimitusaika on 1–2 viikkoa.


8. Vesimittarin asennus

Vesimittari asennetaan liittämistöiden yhteydessä tai sovittuna ajankohtana Keravan vesihuollon toimesta. Vesimittarin jälkitoimituksesta peritään vesihuollon hinnaston mukainen maksu. Vesimittarin asennukseen Keravan vesihuollon toimesta kuuluu vesimittari, vesimittariteline, etuventtiili, takaventtiili (sisältäen takaiskun).

Liitostyö.jpg

Päivitetty 31.05.2022 klo 13:17