Sähköiset lupapalvelut

Lupapiste.fi on henkilökohtainen palvelu, jossa rakennushanke voidaan valmistella kätevästi sähköisesti alusta loppuun yhteistyössä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen kanssa.

Palvelun kautta voi jättää rakennus- ja toimenpidelupia sekä neuvontapyyntöjä. Palveluun kirjaudutaan sisään ensimmäisellä kerralla pankkitunnuksilla.

Palvelu on joustava, koska palvelu on aina auki. Palveluun on helppo kutsua sähköpostitse rakennusprojektin osapuolia ja näin kaikki voivat seurata projektin etenemistä reaaliajassa. Tiedot tallentuvat järjestelmään pysyvästi, jolloin kaikki dokumentit, keskustelut ja päätökset löytyvät aina yhdestä paikasta.

Palvelun kautta on voinut toimittaa 18.8.2014 lähtien rakennusvalvonnan lupahakemuksia. Nyt palvelun kautta otetaan vastaan myös vesi- ja viemärikuvia.


Huomioitavaa:

  • Palveluun lisätyt liitteet tulee nimetä selkeästi ja sisältöä kuvaavasti
  • Jokainen piirustus lisätään omana liitteenä
  • Liitteiden tulee olla luettavia (tarkasta resoluutio)
  • Piirustusten tulee täyttää vaaditut mittakaavat
  • PDF- ja kuvatiedostojen tulee avautua oikein päin
  • Lupapisteessä käsitellyt piirustukset leimataan
Päivitetty 29.12.2015 klo 13:58